Nettverksmøte med årsmøte 2019

Invitasjon til årets nettverksmøte og årsmøte 2019 for Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene
25. april kl. 10:30 på Lia Gård Retreat senter
Østerdalsledene er en del av den europeiske kulturveien som leder til Trondheim og Nidarosdomen. Langs vestleden i Rendalen kommune ligger Norges største retreat senter, Lia Gård, som i år også blir vårt møtepunkt-
Fra kl. 10:00 kaffe/te i peisestua på Nylia
Kl. 10:30 Velkomsthilsen ved Ingeborg Bø, styreleder
Kl. 10:45 Hilsener og planer fra NRA (Nidarosdomens restaurerings arbeid), Nasjonalt pilegrimsenter (PSO), Hedmark fylkeskommune, Pilegrimsfellesskapet St Olav og Hamar bispedømme
Kl. 11:30 Østerdalsledene – hvor går vi? Innlegg fra Prosjektgruppa som ble vedtatt opprettet i forrige årsmøte og om høringsutkastet for Langtidsplan for pilegrimsarbeidet i Norge fram til 2037.
Kl. 12:30 Lunsj
Kl. 12:15 Glimt fra Østerdalsledenes langvandring 2018 og planer framover. Drømmer og håp fram til 20 års jubileum i 2020.
Kl. 13:00 Kaffepause
Kl. 13:15 Årsmøte 

Ekstraordinært nettverksmøte 31. oktober 2018

Nasjonalt pilegrimsenter er pålagt av departementet å lage en uttalelse om pilegrimsarbeidet i Norge og ønsker innspill også om Østerdalsleden til denne.  

Heidi Brimi, leder for Pilegrimssenteret på Stiklestad og Hans Morten Løvrød, leder for Nasjonalt pilegrimsenter, kommer til Lia Gård 31. oktober kl 12 og håper å treffe så mange som mulig i Nettverket for Østerdalsleden.

Dette er en enestående mulighet til å vise at vi i og langs Østerdalsleden står sammen om å fremme, ivareta, utvikle pilegrimsleden her. Hvordan blir framtida for vår usedvanlige ville, autentiske, naturnære led? Er det mulig å få ansatt en egen pilegrimssekretær? Eller hva med et pilegrimssenter for vår 450 km lange led? Vi satser på at alle kommunene tar ansvar for å være representert. Det samme gjelder pilegrimsmiljøer, pilegrimsvenner, frivillige medarbeidere og entusiaster langs leden.

Hilsen Ingeborg Bø, styreleder i Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden

Nettverksdag med årsmøte 14. mai 2018

Langs vestleden i Rendalen kommune ligger Norges største retreat-senter, Lia Gård, som blir årets møtested, frammøte ved Johanneskirken, den nye stavkirken på Sørlia. Hold til høyre ved inngangen til Lia Gård. Servering av kaffe på Sørlia fra kl. 10:00.

Kl. 10:30  Velkommen v/ Ingeborg Bø i Johanneskirken.

Kl. 11:30  Lunsj på Nylia

Kl. 12:15  Hilsener fra Nidarosdomens restaureringsarbeid, Nasjonalt pilegrimsenter (NPS), Hedmark fylkeskommune og PSO

Kl. 13:00  Mattias Jansson fra NPS snakker om Næringsutvikling og infrastruktur langs Østerdalsledene.

Kl. 13:45  Glimt fra Østerdalsledenes langvandring 2017 og planer framover.                            Drømmer og håp fram til 20 års jubileum i 2020.

Kl. 14:15  Kaffepause

Kl. 14:30  Årsmøte   

Johanneskirken på Sørlia, Lia Gård i Rendalen

Johanneskirken på Sørlia, Lia Gård i Rendalen

Nettverksdag med årsmøte 11. mai 2017

Østerdalsledene er en del av den europeiske kulturveien som leder til Trondheim og Nidarosdomen, derfor er årets møte lagt til vandringens mål, Nidarosdomen.

Møtested: Kafeen «To tårn» ved Nidarosdomen - 

Kl. 10:30 Velkommen ved Ingeborg Bø med påfølgende omvisning i Nidaros domen

Kl. 11:30 Lunsj i  kafeen                                         

Kl. 12:00 Hilsener: Nasjonalt pilegrimsenter, Hedmark og Sør-Trøndelag fylker og PSO

Kl. 13:00 Olavsarvens betydning for pilegrimsarbeidet i moderne tid v/pilegrimsprest Einar Vegge

Kl. 13:30 Glimt fra langvandringen 2016 og om vandringen 2017

Kl. 14:00 Årsmøte

Nettverksmøte med årsmøte 26. mai 2016 på Lia Gård

Kl. 10:30: Velkommen ved Ingeborg Bø
Kl .10:45: Pilegrimstanker v/ ny pilegrimsprest i Hamar bd, Lars Erlend Kielland

Kl. 12:00: Pilegrimsåret 2015 v/ Toril Andreassen og Birte Øverby

Kl. 12:30  Hilsen fra Nasjonalt Pilegrimssenter, Hedmark og Sør Trøndelag
Kl.13:15   Pause med lunsj
Kl. 14:00  Årsmøte

Alle ti kommuner langs Østerdalsledene var representert under nettverksmøtet på Lia i mai

Alle ti kommuner langs Østerdalsledene var representert under nettverksmøtet på Lia i mai

Pilegrimsdag - nettverksmøte 28. oktober 2014

Vi inviterer nye og gamle pilegrimsvenner til nettverksmøte for Østerdalsledene. 

kl 10:00 Ankomst til Lia og kaffe

kl 10:30 Velkommen til nettverksmøte ved leder Ingeborg Bø

kl 10:40 Roger Jensen, daglig leder ved Pilegrimssenter Oslo: 

             «Pilegrimen i gammel og i moderne tid».

kl 11:30 Utfordringer og gleder i pilegrimsåret 2014

             Birthe Øverby, soknediakon i Trysil: Pilegrimsforum i Trysil

kl 12:45 Tidebønn          Lunsj

kl 13:30  Vyer for 2015

Årsmøte 2014 og medlemskap

Årsmøtet på Lia Gård 27. mai 2014 vedtok å formalisere medlemskapet i Pilegrimsnettverket med en kontingent på 100 kr per år for privatpersoner.

Ingeborg Bø ble gjenvalgt som styreleder for to år. Med seg i styret har hun Tone Vold fra Rena, Birthe Øverby fra Trysil, Toril Andreassen fra Rendalen og Torgeir Gunleiksrud fra Melhus. Anne Kristin Rødal fra Os og Jonny Haugseth fra Rendalen er vararepresentanter.

Neste nettverksmøte blir på Lia Gård tirsdag 28. oktober 2014

Pilegrimsseminar og årsmøte 2013

Mandag 23. september fikk vi hilse på den nye daglige lederen ved Nasjonalt Pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød i pilegrimsseminaret på Lia Gård. Seminaret startet kl 10 og endte opp i årsmøtet for pilegrimsnettverket. 

Vi fikk også glimt fra en pilgrimsvandring mot Santiago de Compostela” ved Bjørg Figenschou fra Røros.  Håkon Malmo formidlet opplevelser og erfaringer fra langvandringen langs Østerdalsleden nå i august. Jørn Øversveen ga en orientering fra Hedmark Fylkeskommune. Asbjørn Haugen delte noen tanker om kirkens rolle i pilegrimsarbeidet.

Det er nå over 100 «medlemmer» i nettverket, bestående av privatpersoner, kommuner og kirkens organisasjoner. For tiden pågår et arbeid med å forbedre informasjonen om Østerdaleden på http://pilegrimsleden.no/no/map/osterdalsledene, nettsiden til Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim.

På årsmøtet ble Ingeborg Bø valgt som ny leder. Med seg i styret har hun Tone Vold fra Rena, Birthe Øverby fra Trysil, Toril Andreassen fra Rendalen og Torgeir Gunleiksrud fra Melhus. Sjur Atle Furali fra Trysil og Jonny Haugseth fra Rendalen er vararepresentanter og Aslaug Haugen er en viktig medhjelper i informasjonsarbeidet. Hovedmål i 2014 for det nye styret er å forbedre merkingen av leden, sørge for en god og oppdatert informasjon om leden og ulike vandringstiltak på pilegrimsleden.no og forbedre tilgjengeligheten av overnattingsmuligheter. 

Østerdalsnettverkets første ordinære årsmøte på Lia Gård 23. september 2013

Østerdalsnettverkets første ordinære årsmøte på Lia Gård 23. september 2013

Historisk møte

22. mai 2013 ble en ny merkedag for pilegrimsledene i Østerdalen.
Nettverksmøtet på Lia Gård vedtok vedtekter for PILEGRIMSNETTVERKET FOR ØSTERDALSLEDENE
og valgte et interimstyre med Jonny Haugseth som leder.

Dermed er det tidligere Østerdalsnettverket nå offentlig organisert og blir registret i Brønnøysund.

Første årsmøte blir på Lia Gård 23. september 2013 kl 10

Representanter fra kommuner og menigheter deltok sammen med flere privatpersoner på dette historiske møtet

Representanter fra kommuner og menigheter deltok sammen med flere privatpersoner på dette historiske møtet

Tidligere nettverksmøter

11. mars 2013 på Pilegrimssenter Hamar
16. januar 2013 på Rena
14. september 2011 på Lia Gård.
Gjest: Knut Andresen, domprost og styreleder for Nasjonalt Pilegrimssenter
29. september 2010 på Lia Gård
17. nov 2009 på Lia Gård
April 2008 i Tylldalen

Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden ble opprettet under det første pilegrimsseminaret i Rendalen 6. mars 2007.

Nettverksmøte på Lia Gård

Nettverksmøte på Lia Gård

Del denne siden