Østerdalsleden - mellom Vadstena og Nidaros

En av pilegrimsledene mot Nidaros går gjennom Østerdalen. 
I senmiddelalderen var det stor trafikk her mellom Nidaros ( Hellig Olavs by) 
og Vadstena ( Hellige Birgittas by). 

Østerdalsleden ble åpnet år 2000
og starter der  Klarälven blir til Trysilelven, ved grensen mellom Sverige og Norge. 
Her ved Oddheim i Lutnes står Trysil kommunes milestein, 
som forteller at det herfra er 379 km til Nidaros. 

En annen gren av Østerdalsleden ble åpnet i 2012.
Den starter ved Nesvangen på Rena i Åmot kommune 
og kommer innom Stor-Elvdal og Rendalen kommuner
før den passerer retreatsenteret Lia Gård og møter pilegrimsleden fra øst
ved Pilegrimssteinen på Åkre i Ytre Rendal.

Østerdalsledene går gjennom ti kommuner:
Trysil, Åmot, Stor-ElvdalRendalen, Tynset,  Tolga,  Os, 
Midtre Gauldal,  Melhus og Trondheim.

 Dagsetapper, overnattingssteder, kirker og butikker langs Østerdalsledene
En oversikt til å skrive ut:

 Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden
ble opprettet 6. mars 2007 - og offisielt organisert 22. mai 2013.

Pilegrimsarrangement for året - og litt om hva som har foregått tidligere år.

Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden ble opprettet 6. mars 2007 - og offisielt organisert 22. mai 2013.

Del denne siden