Kirker i Rendalen

Rendalen har fire sognekirker: Øvre Rendal kirke, Hanestad kirke, Ytre Rendal kirke og Sjøli kirke. Pilegrimsleden kommer forbi både Ytre Rendal kirke og Øvre Rendal kirke.

I tillegg har Lia Gård Lia kirke og mange kapell. Den nyeste er Johanneskirken, en stavkirke på Sør-Lia som ble vigslet 23. juni 2017.

Øvre Rendal kirke

Øvre Rendal kirke hadde 250-årsjubileum i 2009.
Det ble markert med stor festdag 1. pinsedag med besøk av biskop Solveig Fiske.
Jubileumsboken kan bestilles hos oss, tlf 913 57 013, for kr 250, portofritt tilsendt.

Øvre Rendal kirke

Øvre Rendal kirke

Hanestad kirke

Hanestad kirke hadde sitt 80-årsjubileum i 2006.

Hanestad kirke

Hanestad kirke

Ytre Rendal kirke

Ytre Rendal kirke var 250 år i 2001.
Biskop Rosemarie Köhn var tilstede under festgudstjenesten i juli.

Ytre Rendal kirke

Ytre Rendal kirke

Sjøli kirke

Sjøli kirke var 90 år i 2004, og det ble markert i forbindelse med besøk av biskop Rosemarie Köhn på prostivisitas i Nord-Østerdal.

Sjøli kirke

Sjøli kirke

Lia Gård med Lia kirke

Lia Gård er Norges største retreatsted. Her ble verdens første familieretreat arrangert i juni 1979. På nitti-tallet var kapasiteten sprengt i Herrens låve og stabburskapellet, og nytt byggeprosjekt startet i 1994, klosteranlegget Nylia.
Lia kirke ble vigslet økumenisk 12. juni 1999.
31. august 2002 ble hele Nylia innviet.
Les mer: www.liagard.no

Lia kirke på Lia Gård

Lia kirke på Lia Gård

Johanneskirken på Lia Gård

Denne nybygde stavkirken har fått navnet Johanneskirken etter Døperen Johannes og ble vigslet av biskop Solveig Fiske 23. juni 2017 i en økumenisk gudstjeneste.
Kirken ligger på Nylia, der Østerdalsleden fra Rena i Åmot kommer inn mot Lia Gård. Den er åpen for pilegrimer og andre som tar turen hit.

Johanneskirken på Lia Gård

Johanneskirken på Lia Gård

Del denne siden