Fra julekrybbehistorien

Krybbens begynnelse ligger i Betlehem, hvor "Det skjedde i de dager..."

Den første julemesse ble feiret i 354 i kirken Sta Maria Maggiore i Roma, i kapellet der bordbiter fra Jesu krybbe ble oppbevart.

Frans av Assisi har fått æren av å være ”Julekrybbens far”. Julenatt 1223 feiret han julemesse i Greccio i Italia med levende dyr og mennesker. Det gjorde dypt inntrykk på alle som var tilstede.

Rykter om dette spredte seg vidt omkring. Paven ba den berømte billedhugger Arnolfo di Cambio å skape et kunstverk som illustrerte juleevangeliet. Denne eldste bevarte julekrybben, en marmorkrybbe fra 1300-tallet, finner vi i Sta Maria Maggiore-kirken.

På 1500-tallet var det vanlig at både kirker og fyrstefamilier hadde store utstillinger av fødselsgrotten med dyr og mennesker.

Jesuittene brukte julekrybben til utbredelse av evangeliet og slik førte den utenfor Europa.

Til Skandianavia kom julekrybbene for ca hundre år siden.

Julekrybbens symboler

Stall eller grotte:
Jesus ble født under kummerlige forhold.
Ingen baby fødes til dårligere kår.

”Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små..”

  Svøpt i en krybbe:
I gamle julebilder og ikoner framstilles krybben som en sarkofag/kiste og peker fram mot Jesu død.

”Fra krybben til korset gikk veien for deg..”

 Marias farger:
Maria har ofte rød kjole (jordfargen) og blå kappe (himmelfargen): I Maria møtes himmel og jord, ved barnet hun føder. Jesus er Guds sønn og Maria barn.

”Må jord og himmel møtes.”

 Okse og esel:
Oksen var jødenes offerdyr. Eselkjøtt var urent og kunne ikke spises. Oksen representerer jødefolket, mens eselet står for hedningene - alle andre folk. Jes. 1,3.

”Men okse der og asen stod, og så den Gud og Herre god.”

  Gjetere og konger:
Gjeterne sto lavt på rangstigen. De hørte hjemme der på stedet.
Kongene eller vismennene hadde høy status. De kom langveis fra.
Jesu fødsel er godt nytt for alle! 

”Nå stiger frelsens dag i øst og bringer alle håp og trøst.”

 Kongene og gavene:

Kaspar, eldst, fra Europa gir gull - til kongen

Balthasar, fra Afrika gir røkelse - til Gud

Melkior, fra Østen gir myrra - til Jesu død  

 

Julekrybbe fra Kapp på Toten

Julekrybbe fra Kapp på Toten

Del denne siden