Den store stjerna i natta kald har synt oss eit under. / Lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusen tall. / Den store stjerna høg og klår / er vårt ljos på den veg vi går. (Trygve Hoff)