En nyfødt kjærlighet sover. Nå er Guds himmel nær. Vår lange vandring er over; stjernen har stanset her. Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord. Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt. (Eyvind Skeie)