Der låg han med høy til pute / og gret på si ringe seng, / men englane song der ute / på Betlehems aude eng. (Jakob Sande)