Og det fantes en mann som'n kjente som far. / Som tok alt det ansvaret fedre skar. / Som voktet og verne'n og kalt'n for sin, / mens folk rundt'n tenkte at godhet gjør blind. (Guren Hagen)