Är du en av tusen små? Är du han dom väntar på? Du mitt lilla barn en ängel givit namn. Är det jordens dölda skatt jag fått skydda denna natt? Är det själva himlen som jag gungar i min famn? (Carola)