Stille natt, hellige natt / alt har søvn og mørke tatt. / Trofast våker de hellige to, / varsomt vugger de barnet til ro. / Jorden tar himlen i favn.