Til en stall i Betlehem går tre vise menn. / Følger den stjernen som er tent for å lede dem. / Julenatt, julenatt. Barnet ligger og sover. / Julenatt, julenatt. Ventetiden er over. (Tore Aas)