Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små. / Din fødsel er et under vi aldri kan forstå. / Men i et evig lovsangskor/ forenes alle slekter. / Vi ser deg barn, og tror. (Svein Ellingsen)