Vi tenner lys på alle mørke steder. Vi tror at lyset skinner i Guds Ord. Vi tenner lys for Frelseren i stallen, for ham som bringer himmelen til jord. (Eyvind Skeie)