En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, / en svale må ei bede om nattely og ro,/ en løve vet sin hule hvor den kan hvile få / skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? (Brorson)