Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var hans eie. / Hans pute her ble høy og strå, / mørkt var det om hans leie. Men stjernen over huset stod, / og oksen kysset barnets fot. Halleluja, barn Jesus. (H.C.Andersen)