Vi tenner lys for englene og stallen, / for okse, esel, gjetergutt og lam. Vi tenner lys for barnet som skal fødes. Vi tenner lys for dem som tror på ham. (Eyvind Skeie)