Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg / At undrenes under er det som har hendt / Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete / Nå vet jeg hvor stjernen ble tent / Himmel på jord / En nåde så stor / Jeg er’ke alene / Her jeg bor..