I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor / i en krybbe i en stall fødes håpet til vår jord. / Så umerkelig så stille, / byens gater helt forlatt, / ingen opptog for den lille /
lyset kom en vinternatt. (Eidsvåg)