Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. / Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. / Han kom fra Guds himmel,
Gud selv var han lik, / men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.