Mens vi er i Østen, tar vi med en julekrybbe fra Filippinene. Den er laget av fattige kvinner - vakkert gjenbruk av blikk. Blikket har fått gullets glans.