• Sjømannskirkene i Spania

    Sjømannskirkens "sydenarbeid" startet på Costa Blanca med prestetjeneste i Minnekirken på Solgården i 1979.
    I Spania er det nå sju sjømannskirker ....

  • Sjømannskirke-fellesskap i Ottestad

    Hjemme borte Sjømannskirke-fellesskap inviterer til Salmekvelder i Movegen og Sommerkvelder i Utvandrerkirken

  • Sjømannskirken i Hamar region

    Sjømannskirkens frivillige arbeid i Norge er inndelt i regioner. Hedmark og Oppland krets har samme grenser som Hamar bispedømme.

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Sjømannskirkens visjon:
Sjømannskirken vil gi mennesker mot
til tro, håp og engasjement

Sjømannskirkens misjon:
Sjømannskirken vil fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag.
Sjømannskirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet.

En frivillig organisasjon 
Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen 31. august 1864, og har sitt hovedkontor der.
Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon, med et oppdrag på vegne av Den norske Kirke og Den norske Stat om å være kirke for nordmenn i utlandet.
Mens virksomheten fra starten primært var rettet mot sjøfolk, er målgruppen i dag alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser.

30 kirker i over 80 land
Sjømannskirken er tilstede i over 80 land. Virksomheten består av 30 sjømannskirker, Nettkirken, 10 sjømannsprester-offshore, 5 studentprester og 7 ambulerende medarbeidere. Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. Flere kirker utfører også vigsler.

Sjømannskirken på nett:
http://sjomannskirken.no
https://www.nettkirken.no

http://www.youtube.com/sjomannskirken
https://www.facebook.com/#!/sjomannskirken