20. Til kirken samle seg fra hver gård og grend... Nr. 50