12. Han kom ned frå høge himmel, ville dele våre kår Nr 46