9. ..født i vårt mørke, født som en av våre .. Nr 101