3. Og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent.. Nr 18