19. «Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.»
‭‭Lukas‬ ‭2:16‬