13. «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.»
‭‭Lukas‬ ‭2:8‬