2. Maria får englebesøk. Er det Josef vi ser utenfor til høyre?