24: Vi startet reisen i "Julekrybber fra hele verden" 1. desember i Betlehem i julens hjemland, - og vi gjør en stopp også der i dag, når vi på en spesiell måte tenker på Han som kom - dit - og til oss alle - hvorhen vi bor.