2: Italia må være julekrybbenes hjemland, siden Frans av Assisi blir kalt julekrybbens far. #presepe