Inspirasjonssamling på Gjøvik 5. mai 2019

Sjømannsprest offshore Gunnar Mathisen

Kl.11.00: Gudstjeneste i Hunn kirke
v/ved sokneprest Jens Dale og koret KORPUS
Kirkekaffe
Kl.13.00: Inspirasjonssamling
Kort gjennomgang av nøkkeltall for 2018
Musikk ved Torbjørn Dyrud
Hilsen og inspirasjonstale ved offshoreprest Gunnar Mathisen – «Vi går
om bord»
Programmet er ferdig senest kl.15.00

Inspirasjonssamling på Hamar 22. april 2018

Utenlandssjef Jan Tommy Fosse

Kl. 11:  Gudstjeneste i Storhamar kirke 
v/Per Erik Stave Engdal og Jan Tommy Fosse
Mannskoret Brødrerøster deltar

Kirkekaffe for menighet og tilreisende. 
Intervju med konsulent i Norgesarbeidet Håvard Sandvand Dahlen 
og glimt fra Sjømannskirkens arbeid v/ Jan Tommy Fosse

Kl. 13.30: Årsmøte
Valg, saker til generalforsamlingen og årsmelding 2016/17
Hilsen fra Berlin v/Kjersti Hesthagen

Kl. 15.30: Middag og samvær
for tidligere og nåværende sjømannskirkeansatte, vikarer og vinterassistenter

Inspirasjonssamling på Gran 23. april 2017

Beredskapsrådgiver Kjersti Helland

Kl. 11.00          
Gudstjeneste i Nikolaikirken, Granavollen
v/ sokneprest Unni Sveistrup og Asbjørn Haugen
Sang ved barnekoret Hadeland Soul Kids. Takkoffer til Sjømannskirken

Kirkekaffe med smørbrød, rundstykker og kaker

Kl. 13.00          
Inspirasjonssamling i det gamle kommunelokalet
(samme sted som kirkekaffen, like ved Søsterkirkene).
Granavollen - et kort historisk innblikk v/Marit Tingelstad
Beredskapsarbeidet i Sjømannskirken v/rådgiver Kjersti Helland

Inspirasjonssamling i Brumunddal 24. april 2016

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud kommer til Brumunddal

Kl. 11:  Gudstjeneste i Brumunddal kirke
v/Ingrid Tandberg og Birgitte Bentzrød.

Kirkekaffe for menighet og tilreisende.
Intervju med Rigmor Aasrud fra Hovedstyret
og glimt fra Sjømannskirkens arbeid v/ rådgiver/sjømannsprest Line Kvalvaag.

 Kl. 14:   Valgting/årsmøte:
Valg, saker til generalforsamlingen og årsmelding 2015
Hilsener fra Rigmor Aasrud og Birgitte Bentzrød

Kl. 16:   Avslutning med suppe og rundstykker

 

 

 

Inspirasjonssamling med jubileum i Nordre Ål kirke, Lillehammer 26. april 2015

Asbjørn Haugen, Arne Svilosen og Ørnulf Steen var sentrale personer i Nordre Ål kirke denne søndagen

2015 er jubileumsår for Hedmark og Oppland region! Det er 125 år siden Hamar krets ble opprettet.Vi starter markeringen med inspirasjonssamling i Nordre Ål kirke i Lillehammer. Det blir gudstjeneste, kirkekaffe og festsamvær. 

Vi får besøk av Sjømannskirkens nye generalsekretær Ørnulf Steen.

Program:
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Nordre Ål kirke, Lillehammer
v/Ørnulf Steen, Arne Svilosen, Jon Arne Lund, Stein Vangen og Asbjørn Haugen
Takkoffer til Sjømannskirken

Kirkekaffe med smørbrød, rundstykker og kaker

Kl. 13.00 Festsamvær i kirken
Sang og musikk v/ Carol og Thor Kvande
Inspirasjon v/ Ørnulf Steen
Korte glimt fra 1890, 1936 og 2014 v/ Aslaug Sikveland Haugen
Samtale med mangeårig kretssekretær Leiv Tore Briseid
Jubileumsgave til Sjømannskirken. Sjømannskirkesanger! 

 

 


 

Inspirasjonssamling på Gjøvik 27. april 2014

Espen Ingebrigtsen, leder av Norgesarbeidet, kommer også til Gjøvik

11.00 Gudstjeneste i Gjøvik kirke
v/ Knut Sønstegaard, Asbjørn Haugen og Asbjørn Vilkensen
Innsettelse av to sjømannsprester - offshore, Berit Bjørnerud og Hans Jørgen Svartvasmo. Takkoffer til Sjømannskirken.

Kirkekaffe på Ynglingen, like ved kirken
Fokus på Sjømannskirkens arbeid offshore / Nordsjøen
Kulturprogram og hilsener.

14.30 Årsmøte og valgting på Ynglingen
Hovedstyrets hilsen v/ Asbjørn Vilkensen
Årsmelding for 2013. Samtale om arbeidet
Valg av kretsstyre og nominasjonskomite.
Valg av delegater til generalforsamlingen 28.-31.8

16.00 Middag m/ kaffe på Ynglingen
Inspirasjon v/ Espen Ingebrigtsen
Avslutning kl 17.00

 

Inspiasjonsdagen 27. april 2014 startet med festgudstjeneste i Gjøvik kirke der to sjømannsprester-offshore ble innsatt av utenlandssjef Asbjørn Vilkensen og de fem øvrige offshore-prester deltok sammen med seniorprestene Knut Sønstegaard og Asbjørn Haugen

"Landkrabbene" - sjømannskirkeforeningen på Gjøvik serverte en nydelig middag og hadde forberdt det praktiske på en fin måte. Stor takk til dem!

Mens Gjøvik-damene dekket middagsbordene kunne resten av forsamlingen nyte vårsola etter historiens første valgting.

Kretsmøtet 2014 blir inspirasjonssamling på Gjøvik

Utenlandssjef Asbjørn Vilkensen kommer til årets inspirasjonssamling på Gjøvik

I Sjømannskirkens jubileumsår inviteres alle Sjømannskirkens medlemmer i Hedmark og Oppland til inspirasjonssamling med historiens første valgting søndag 27. april.

Dagen starter med gudstjeneste i Gjøvik kirke kl 11 v/ Knut Sønstegaard og Asbjørn Vilkensen - og fortsetter med kirkekaffe og kulturprogram på Ynglingen rett etter gudstjenesten.

I gudstjenesten blir det også innsettelse av to nye sjømannsprester til Nordsjø-tjeneste, Berit Bjørnerud og Hans Jørgen Svartvasmo. 

Kl 14.30 starter årsmøtet med valgting der nytt kretsstyre og utsendinger til generalforsamlingen i Bergen 28.-31. august skal velges. Alle Sjømannskirke-medlemmer har stemmerett.

Dagen avsluttes med middag for påmeldte deltagere. 

Kretsårsmøtet 9. mai 2013 - i Ottestad

Utenlandssjef Jan Tommy Fosse deltok på kretsårsmøtet i Ottestad 9. mai

Utvandrermuseet i Åkershagan Kristi Himmelfartsdag ble en stor inspirasjonsdag for de 50 påmeldte - og for de mange som i tillegg deltok i formiddags-gudstjenesten med kirkekaffe - og i kulturaften på slutten av dagen.
Dagens gjester var utenlandssjef Jan Tommy Fosse og leder for Frivillighetsseksjonen Steinar Tverrli.

11.00:  Gudstjeneste i
           Utvandringens Minnekirke 
           v/seniorprest Asbjørn Haugen m/fl
           Preken v/Jan Tommy Fosse
           Sang og musikk v/ Anne Flugstad,
           Fred Dalbakk og Oddvar Urstad

12.30:  Kirkekaffe i Utvandrermuseet
           Mange benyttet seg av muligheten til å se utstillingen av
           Den norske Amerikalinje

13.00:   Årsmøte i Utvandrermuseet
            Hovedstyrets hilsen v/ Jan Tommy Fosse
            Årsmelding for begge kretsene
            Vedtak om sammenslåing av kretsene Hedmark og Oppland
            og valg av nytt felles kretsstyre
            Orientering om arbeidet i Norge - og ny medlemsordning
            v/leder i frivillighetssesjonen Steinar Tverrli
            Kretsen fikk 47 nye Sjømannskirke-medlemmer!

15.00:   Middag m/ dessert og kaffe.
             
Hilsener og glimt fra to sjømannskirker,
             Antwerpen v/ Olav Landheim og Tenerife v/ Regnhild og Nils Kr Lie.

17.00:   Sjømannskirkens kulturaften i Utvandrerkirken
            Mannskoret Brødrerøster: Sanger fra Norge og det store utland
            Multiaktør Anne Flugstad: Sjømannskirke-verdier i Prøysen-tekster
            Utenlandssjef Jan Tommy Fosse: Fortellinger fra Sjømannskirkens hverdag

  • Multiaktør Anne Flugstad:
    Sjømannskirke-verdier i Prøysen-tekster

  • Mannskoret Brødrerøster:
    Sanger fra Norge og det store utland

"Oak Ridge Lutheran Church" ble bygd i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen på et høydedrag utenfor byen Houston, Minnesota - og ble vigslet på nytt her ved Utvandrermuseet i Åkershagan i Ottestad som Den norske utvandringens minnekirke 11. august 2002 av fungerende biskop i Hamar, Ole Elias Holck. Seremonien samlet norske og etterkommere av norske utvandrere i andre land for å ære minnet til sine utvandrede slektninger og forfedre.

Kretsårsmøte 2012 i Fagernes

Muntert under festmiddagen da Nord-Aurdals ordfører Inger Torun Klosbøle ga kommunenål til Bjørg Erlimo, Vidar Svarva og Hans Enger.

Kretsårsmøtet søndag 3. juni 
startet med gudstjeneste i Tingnes kirke kl 11 v/ sogneprest Jostein Enger og Vidar Svarva, daglig leder i Sjømannskirken i Hamburg. Etter kirkekaffe sammen med menigheten, fortsatte kretsmøtet i festsalen på Valdres Folkemuseum, der konservator og pilegrimsleder i Valdres, Jahn Børe Jahnsen kåserte om «Valdres - stavkirkedalen»

Etter festmiddag med hilsener var det vanlige årsmøtesaker med valg av nytt kretsstyre for Oppland og Hedmark.

Kretsårsmøtet ble ledet av Bjørg Erlimo, kretsstyreleder i Oppland og Hans Enger, kretsstyremedlem fra Fagernes.

Kretsårsmøte 2011 i Kongsvinger

Kretsårsmøtet startet med gudstjeneste i Vinger kirke denne vakre junidagen.

Kretsårsmøtet Kristi himmelfartsdag 2. juni 
startet med g
udstjeneste i Vinger kirke ledet av prost Øystein Halling. Deretter ledet Øystein omvisning på Kongsvinger Festning før middag, årsmøte og Fest på kjerka i Herdahlsalen med mye sang og musikk, Børliprogram og festtale ved områdeleder Sigmund Fløttum som var hovedstyrets utsending.

 

Kretsårsmøte 2010 i Gjøvik

Engehaugen kirke i Gjøvik

Kretsårsmøtet 25. april i Engehaugen kirke 
hadde preg av jazz-musikk og Sjømannskirken i New Orleans med en gruppe fra Gjøvik som spilte under og etter gudstjenesten - og et New Orleans-program v/ kretsstyremedlem Hans Enger under kirkekaffen. Det var regionleder Steinar Tverrli som representerte hovedstyret og holdt festtalen under middagen etter årsmøtet.

Kretsårsmøtet 2009 i Stange

Ordfører i Stange, Nils Amund Røhne, overrasket forsamlingen med en musikalsk hilsen.

Kretsårsmøtet Kristihimmelfarsdag 21. mai 
startet med gudstjeneste i Stange kirke v/ sogneprest Frede Fjågesund og generalsekretær Kjell Bertel Nyland. Middagen ble servert i Menighetssenteret Vollbo i Stange før årsmøte og festtale ved Kjell Bertel Nyland, som hadde en av sine siste tjenester som generalsekretær for Sjømannskirken denne dagen.