Gå og finn ti pilegrimsminner i Rendalen

Ti pilegrimsminner i Rendalen

Pilegrimsjubileet i Rendalen 2010

 

Gå og finn ti pilegrimsminner

 

Langs pilegrimsleden gjennom Rendalen finnes mange kulturminner – og minner etter pilegrimstrafikken her i middelalderen.

 

Vi har valgt ut ti pilegrimsminner, de fleste gamle, men noen også av nyere dato, og inviterer bygdefolk og sommergjester til å finne disse stedene langs pilegrimsleden denne jubileumssommeren.

 

Fra 23. juni til 29. september – fra St Hans til Mikkelsmess – ligger det stempler ved disse ti pilegrimsminnene. Et pilegrimspass å stemple i med kart og mer info, kan du få på kulturkontoret og i kassene på flere av disse stedene.  Passet ligger også HER

 

Dette er de utvalgte pilegrimsminnene, i geografisk rekkefølge fra sør til nord:

Munkbetsetra mot Trysilgrensen,
Pilegrimsbua ved Rensjøene,
Rosemaries kilde på Åkrestrømmen,
Moravegen,
Pilegrimssteinen på Åkre,
Vangen der Bull-museet står,
korset på alteret i Øvre Rendal kirke,
Munkebakken på Elvål,
Fonnås Gård og
Messeplassen på Fonnåsfjellet.

 

Disse minnene forteller til sammen en spennende historie om pilegrimsvandring gjennom bygda i gammel – og ny tid. 


Det blir også premier å vinne for dem som finner mange pilegrimsminner i Rendalen denne jubileumssommeren…
Send kopi av pilegrimspasset med stempler til kulturkontoret innen 1. oktober.

Pilegrimspasset ferdig stemplet!

01.10.10: "Gå og finn 10 pilegrimsminner" i Rendalen er ferdig for dette året. Vi hadde tenkt det som et jubileumsprosjekt, men interessen har vært så stor at vi vil fortsette neste år. Kanskje med noen nye stempler...

Nå er stemplene samlet inn for sesongen, og vil bli lagt ut igjen til St.Hans neste år. Velkommen til å delta da.....

Vinnerne er trukket

02.10.10: Det var mange som deltok i "Gå og finn 10 pilegrimsminner".
Av dem som sendte inn kopi av pilegrimspasset sitt, hadde de aller fleste fått 8-10 stempler. De som ble trukket ut var Anny Heiberg fra Øvre Rendal og ekteparet Monica og Sven-Olof Högmann fra Kil i Sverige. De siste hadde lagt ved et brev der de fortalte om sin vandring fra Trysil til Singsås. De vil forsette vandringen mot Nidaros neste sommer. Veldig artig at også folk fra Elverum hadde deltatt i dette opplegget.

To flunkende nye fotobøker med bilder fra hele Østerdalsleden, men mest fra Rendalen
, er sendt til vinnerne.

Munkbetsetra

var hvilested for pilegrimene i middelalderen, et av de stedene der bare pilegrimene fikk beite hestene sine. Beiteplassen tilhørte helgenkongen - og ikke bøndene.. Pilegrimene ble ofte kalt munker på grunn av klesdrakta.

3 veier til Munkbetsetra
1. Fra Eltdalen i Trysil nordover pilegrimsleden
ca 15 km
2. Fra Skjerbekkdalen sørover
ca 4 km  fra p.plass
3. Fra Fjellkroken ved Osdalsvegen østover pilegrimsleden, ca 13 km

Pilegrimsbua

er ei ny bu som er plassert der det kan ha vært et overnattingssted for pilegrimer i middelalderen. Den har en flott beliggenhet nedenfor Renåfjellet med utsikt til Rensjøene sørover, til Stor-Elvdalsfjellene og Rondane i vest og til Tronfjellet i nord.

2 veier til Pilegrimsbua, begge i Pilegrimsleden:
1. Fra Østvollen i øst over Renåtangen, ca 4 km
2. Fra Bergevollen i nord-vest, ca 4 km eller fra Søljerøsta, ca 6 km

Rosemaries kilde

er et nyere pilegrimsminne nordøst for Åkrestrømmen. Det er en grunnvannskilde som ble innviet av biskop Rosemarie Köhn 16. juli 1998. Hver sommer er det pilegrimsvandring hit til en pilegrimsmesse i regi av Ytre Rendal menighet og Åkrestrømmen Vel.

3 veier til Rosemaries kilde:
1. Fra Åkrestrømmen i pilegrimsleden ca 2 km

2. Fra Drevsjøvegen, 217 ca 2 km i pilegrimsleden

3. 10 min vandring fra p.plass på bilvei fra skilt ved 217

Moravegen

er den gamle ferdselsveien/kongeveien i skogtraktene fra Koppang til Rendalen. (Mora=skog). Moravegens stempel ligger ved Pilegrimssteinen.


1. Fra Strømssalen ved rv 30 ca 1,5 km i pilegrimsleden

2. Fra rv 30 følg skilt til Pilegrimssteinen

Pilegrimssteinen på Åkre

er ”Det ældste historiske Vidnesbyrd om Pilgrimsfærderne gjennom Rendalen.. Av fire Stener staar nu bare den ene tilbake. Den bærer foruten Korset ogsaa et raa tindhugget ML.. Pilgrimerne paa Fremtur og Tilbaketur har strøket gjennem Korset med sine jernpiggede Staver efterat de har fremmumlet.. sin Takkebøn for lykkelig Halvveisfærd mellom Oslo og Nidaros” (Jacob B Bull)

1. Fra Strømssalen ved rv 30 ca 1,5 km i pilegrimsleden til Moravegen, så ca 1 km nordover
2. Fra rv 30 følg skilt til Pilegrimssteinen som ligger rett bak Fagertun skole 

Vangen

står det på merkepålen ved Bull-museet i Øvre Rendal. Navnet forteller at det her var en Olavs-vang – et hvilested for pilegrimene. Her møtte de bygdefolket.

Pilegrimsleden følger den gamle kongeveien fra Rv 30 forbi Gammelskola og Bull-museet.

Korset i Øvre Rendal kirke

har vært et krusifiks som pilegrimene har sett i den eldste kirken som sto på Nordset i Østagrenda fra 1100-tallet. 

Kirken ligger like ved RV 30 og pilegrimsleden går rett forbi. Er åpen i kirketjenerens arbeidstid hverdager i skoleferien – og i forbindelse med gudstjenester. Kirkekontoret: tlf 62 46 84 69. Kirketjener: 970 66 559

Munkebakken på Elvål

ligger et stykke fra pilegrimsleden slik leden er merket i dag, men den har beholdt navnet i flere hundre år og vitner om pilegrimer som vandret her.

1. Fra sør ca 1,5 km i p.leden vestover fra Rv 30 1 km etter Skytterbaneveien

2. Fra nord ca 1,5 km i pilegrimsleden inn fra grendehuset Elvheim

Fonnås Gård

er en av Rendalens aller eldste kjente gårder. Her er det gjort flere oldtidsfunn, blant annet Fonnåsspenna fra folkevandringstida, rundt år 500.

Her hvilte pilegrimene før de tok fatt på den bratte oppstigningen på Fonnåsfjellet. Koksteinhaugene kan være minner etter pilegrimsmåltidene.

Fonnås Gård ligger rett nord for veikrysset, der Unsetveien tar av fra rv 30

Messeplassen på Fonnåsfjellet

ligger ved panoramautsikten på Fonnåsfjellet i nærheten av den gamle brannvarden. Her stoppet pilegrimene, så seg tilbake og hadde en andaktstund før de vandret videre innover snaufjellet. 

Fra Fonnås-gården, som ligger på 310 moh, er det ca 3 km opp til 890 moh.