Foreninger og fellesskap

"Ulabrand" Sjømannskirkeforening i Hamar: 
Åpne møter i Storhamar kirke 2. mandag i hver måned kl 11.30
Leder: Nils Kristian Lie tlf 62 50 90 24 / 952 19 026 ragnils@gmail.com


"Hjemme borte" Sjømannskirkefellesskap i Ottestad
har salmekvelder i Movegen 28 en onsdag kl 19 i mars, april, mai, sept. og okt.
og arrangerer "Sommerkveld i Utvandrerkirken" en onsdag i juli eller august. 
Leder: Asbjørn Haugen, tlf 907 56 922, asashaugen@gmail.com       
Se egen side


Helgøya
sjømannsmisjonsforening
har vanligvis møte 1. tirsdag i måneden.
Leder: Eva McKenna, tlf 62 35 22 27

Romedal sjømannskirkeforening

har møter ved besøk.
125-årsjubileum i Romedal prestegård 26. oktober 2016
Leder: Karen Helene Lindstad, tlf 991 28 718

"Himmel og Hav" Sjømannskirkefellesskap i Brumunddal
Leder: Leif Gunnar Sørlien, tlf 481 73 325

Rendalen Sjømannskirkefellesskap
Leder: Asbjørn Haugen, tlf 913 57 013

Stor-Elvdal Sjømannskirkefelleskap
Kontakt: Åge Hval, 911 10 780


Vingelen Kvinneforening 
deler med NMS
Leder: Sigrid Marie Dalheim


Vaffeltreff på Tynset Menighetshus
annenhver torsdag i regi av diakoniutvalget


Vaffeltreff i Stange Menighetssenter

to ganger i halvåret
Kontakt: Frede Fjågesund

 

 

 

125-årsjubileum for Hamar region

Søndag 13. september 2015 kl 18: Jubileumsfest i Hamar Misjonshus. 

Det er i år 125 år siden Hamar krets ble utskilt fra Oslo krets av Sjømannsmisjonen. Vi startet feiringen under inspirasjonssamlingen i Lillehammer i april.

Tildligere Hamar biskop Georg Hille kommer sammen med Nils-Tore Andersen. Dette blir også velkomstfest for nyansatt rådgiver i Norgesarbeidet, Line Kvalvaag, som tidligere har vært sjømannsprest i San Pedro og Stockholm.
Mannskoret Brødrerøster deltar også!
 

 

Region-arrangement

Regionårsmøter - inspirasjonssamlinger, se her

Bursdagsfest i Stor-Hamar kirke 14. september 2014

Sjømannskirkens nyvalgte hovedstyreleder Kjell Nordstokke kommer til Storhamar kirke søndag 14. september kl 18.00 for å feire Sjømannskirkens 150-årsjubileum sammen med mannskoret Brødrerøster, multiaktør Anne Persdotter Flugstad og musiker Fred Dalbakk og tidl sjømannsprest og domprost Ole Elias Holck - og sjømannskirkevenner i mils omkrets. Det blir bursdagskake og bursdagsvafler m.m.m....

150-årsdagen feires med festgudstjenester i alle landets domkirker. I Bergen deltar kong Harald.

I Hamar domkirke ledes gudstjenesten søndag 31. august kl 11 av sokneprest Per Erik Stave Engdal, som kom til Hamar fra tjeneste som sjømannsprest i New York. Multiaktør Anne Persdotter Flugstad deltar sammen med medlemmer av Hamar domkor og domkantor Trond Våge. Siste nytt fra Sjømannskirken og hilsen fra Bergen v/ seniorprest Asbjørn Haugen.
 
Sjømannskirkens dag 2011
 
ble markert i Ringsaker med pilegrimsvandring på Præstvægen fra Prøysenstua kl 16
til mat og vafler ved Pilegrimsstuggua kl 18 - og samvær i Ringsaker kirke kl 19.30.
Se plakat
. Kulturelle innslag underveis v/ multiaktør Anne Flugstad og musiker Fred Dalbakk:
Finner vi sjømannskirkens verdier hos Prøysen?
Vinterpresteparet Aslaug og Asbjørn Haugen leder vandringen.
Prøysenstua på Pilegrimskartet.
 
Pilegrimsmat og sjømannskirkevafler ved Pilegrimsstuggua ved Ringsaker kirke.
Vi smaker på vafler fra seks-sju sjømannskirker - og kårer den beste!
Pilegrimsstuggua på pilegrimskartet

”Bursdagsfest på kjerka” i Ringsaker kirke
Sogneprest Ole Amund Gillebo forteller om Olavskirken og pilegrimsmålet Ringsaker kirke.
Pilegrimsprest Arne Bakken : "Pilegrimen i oss"
Vinterassistentene Reidun og Leif Gunnar Sørlien forteller om Sjømannskirken i Korea.
Multiaktør Anne Flugstad synger og forteller Prøysen, sammen med musiker Fred Dalbakk.
Lokale sangkrefter.
Tankestrek ved vinterprest Asbjørn Haugen

Sjømannskirkens dag 2010 - Nes

Mange kom sjøveien over Mjøsa til Nes for å feire Sjømannskirkens dag på Tingnes - i vakkert sensommervær - med antydning av høst... Men noen tok landeveien i bil fra Hamar.

Kl 16:15   Båt fra Hamar til Tingnes eller bilskyss fra Hamar

Kl 17:00    Middag i Spiseriet (rett ved Nes kirke)
Historier fra Nes v/Lars Hasle

Kl 18:30   Samling i Nes kirke
Sang av Mannskoret Brødrerøster fra Hamar
Hovedtaler: Sjømannsprest Asbjørn Haugen

Kl 20:00   Båtene går tilbake til Hamar

 

 
 

Åpne foreningsarrangement

Åpen hage på Skavang gård, Helgøya

11.08.12: Også dette året inviterte foreningen på Helgøya til Åpen Hage på Skavang gård. Godt hjulpet av foreningsdamer fra Nes, solgte de vafler, saft og kaffe til rundt to hundre hageglade små og store som hadde funnet veien til Berte Tøruds flotte og fargerike hage denne nydelige augustlørdagen.

 

 

Hjertevarmedager

Hjertevarmedagen 2013
onsdag 18. september

Hjertevarmedagen 2012 
onsdag 19. september

Hjertevarmedagen 2011 
onsdag 5. oktober