Ved sidene av stien...

Hvor nu kun står tilbake en kostelig ruin,
ved Mjøsens blomsterbredder, ved sidene av stien
som fra det vakre Stange sig bukter op til Vang,
der lød i gamle dage messe og ottesang.

Der syslet munk og klerker med plekter og med skrift,
der syslet travle kjøbmenn med handel og bedrift,
der reiste borg og kirke sig kongelig mot sky,
der lå så lunt i bukten den gamle Hamar by.
T: Peder Andresen M: N.W.Gade

Hamardomen på Domkirkeodden

Flest mil med merket pilegrimsvei

Hamar bispedømme har som bispedømme flest mil med merkede pilegrimsveier. Foruten leden som går fra Oslo gjennom Hadeland og Gudbrandsdalen til Nidaros fra 1997, har vi siden 2000 en merket pilegrimsvei vei som kommer fra Sverige inn i Trysil og gjennom Rendalen og Nord-Østerdal og videre til Nidaros. I 2006 ble en pilegrimsvei merket fra Hedalen til Filefjell i Valdres. I 2012 ble leden fra Rena i Åmot knyttet til Østerdalsleden i Ytre Rendal.
            
Gudbrandsdalsleden 

- fra Oslo via Gran, Gjøvik og Øyer til Nidaros
- fra Oslo via Eidsvoll, Hamar, Lillehammer til Nidaros
Gudbrandsdalsleden på pilegrimsleden.no       

     
Østerdalsleden
- fra Trysil via Rendalen, Tynset, Budal til Nidaros    
- fra Rena via Lia Gård til Åkre i Rendalen og videre nordover som over.
Se mer her 
Østerdalsleden på pilegrimsleden.no
Østerdalsleden er på Facebook

Valdresvegen

- fra Hedalen via Reinli, Fagernes og Lomen til Filefjell 
Valdresvegen er på FacebookHamar bispedømmekontor Folkestadsgate 52, 2302 HAMAR
Tlf: 62 55 03 50