Ved sidene av stien...

Hvor nu kun står tilbake en kostelig ruin,
ved Mjøsens blomsterbredder, ved sidene av stien
som fra det vakre Stange sig bukter op til Vang,
der lød i gamle dage messe og ottesang.

Der syslet munk og klerker med plekter og med skrift,
der syslet travle kjøbmenn med handel og bedrift,
der reiste borg og kirke sig kongelig mot sky,
der lå så lunt i bukten den gamle Hamar by.
T: Peder Andresen M: N.W.Gade

Hamardomen på Domkirkeodden

Flest mil med merket pilegrimsvei

Hamar bispedømme, som omfatter Hedmark og Oppland fylker, har som bispedømme flest mil med merkede pilegrimsveier. Foruten leden som går fra Oslo gjennom Hadeland og Gudbrandsdalen til Nidaros fra 1997, har vi siden 2000 en merket pilegrimsvei vei som kommer fra Sverige inn i Trysil og gjennom Rendalen og Nord-Østerdal og videre til Nidaros. I 2006 ble en pilegrimsvei merket fra Hedalen til Filefjell i Valdres. I 2012 ble leden fra Rena i Åmot knyttet til Østerdalsleden i Ytre Rendal.
Det arbeides også andre steder i bispedømmet med å få merket flere veier.
(
www.kirken.no/hamar )

           
Gudbrandsdalsleden
 

- fra Oslo via Gran, Gjøvik og Øyer til Nidaros
- fra Oslo via Eidsvoll, Hamar, Lillehammer til Nidaros
       
     
Oslo - Gran - Nidaros: ca 68 mil (Øyer - Nidaros: ca 40 mil)
Oslo – Hamar – Nidaros: ca 65 mil (Hamar – Nidaros: 50 mil, Hjerkinn – Nidaros: 22 mil)

Mer info på http://pilegrimsleden.no/no/map/gudbrandsdalsleden/

Østerdalsledene
- fra Trysil via Rendalen, Tynset, Budal til Nidaros 
  
- fra Rena via Lia Gård til Åkre i Rendalen og videre nordover som over.
Se mer her 
Østerdalsledene på pilegrimsleden.no

Østerdalsleden på Facebook, her

Valdresvegen

- fra Hedalen via Reinli, Fagernes og Lomen til Filefjell
Se mer lenger ned

Valdresvegen på Facebook, her


Hamar bispedømmekontor Folkestadsgate 52, 2302 HAMAR
Tlf: 62 55 03 50

Fire pilegrimssenter i Hedmark/Oppland


Regjeringen bevilget i 2010 5 mill kr til regional satsing langs pilegrimsveiene mellom Oslo og Nidaros. Fire av de fem pilegrimssentrene ligger i Hedmark/Oppland. Den femte i Oslo.


Pilegrimssenter Granavollen, Gran
Daglig leder: Jane Dahl Sogn

Pilegrimssenter Hamar ved Domkirkeodden 
Daglig leder Tone Stræte 
Offisiell åpning kulturminnedagen 12.09.10, se her
             
Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron
 
Daglig leder: Per Gunnar Hagelien

Daglig leder: Hans–Jacob Dahl, pilegrimsprest
         

Pilegrimssenter Dovrefjell på Hjerkinn i nærheten av Eysteinskyrka (Oplendingen)

Gudbrandsdalsleden vest: Oslo - Gran - Øyer

Pilegrimsleden fra Oslo via Gran, Gjøvik og Øyer og videre nordover Gudbrandsdalen til Nidaros ble åpnet sommeren 1997, som den første pilegrimsleden i vår tid. 

K art og info på pilegrimsleden.no

Overnattingssteder langs leden Oslo-Trondheim

Følgende dagsetapper ble brukt under langvandringen i 2007:
Dag 1: Mariakirke i Oslo - Nygård, 23 km
Dag 2: Nygård - Sundvollen, 25 km
Dag 3: Sundvollen - Røyse skole, 16 km
Dag 4: Røyse skole - Haug kirke, Hønefoss, 15 km
Dag 5: Haug kirke - OPPLAND: Jevnaker - Sløvika, 23 km
Dag 6: Sløvika - Granavollen og Søsterkirkene - Tingelstad kirke - Brandbu, 20 km 
Dag 7: Brandbu - Høgkorsplassen - Blåkorshjemmet, Eina,15 km
Dag 8: Eina - Engen kloster - Kolbu kirke, 25 km
Dag 9: Kolbu kirke - Lena - Hoff kirke - Kapp kirke, 24 km
Dag 10: Kapp - Tranberg, Gjøvik, 14 km 
Dag 11: Gjøvik - Biri kirke, 21 km 
Dag 12: Biri - Biristrand - Vingrom - Jørstadmoen, Lillehammer, 29 km
Dag 13: Lillehammer - Fåberg - Skåden, Øyer 19 km

Her møtes ledene fra vest og øst og fortsetter videre nordover Gudbrandsdalen og over Dovre.

Søsterkirkene på Gran er et imponerende landemerke (www.pilegrim.info)

Gudbrandsdalsleden øst: Oslo - Hamar - Øyer

Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen som ble merket og åpnet i 1997, fikk en tilknytning også fra Hamar. Senere er den gamle "Trondhjemsvegen" blitt merket fra Oslo, via Skedsmo, Eidsvoll og Stange fram mot Hamar og er nå et alternativ sørfra fram til Øyer, der disse ledene møtes.

Om Pilegrimssenter Hamarpå Domkirkeodden

Kart og info på pilegrimsleden.no

Romeriksleden: Oslo-Eidsvoll-Hamar 

Følgende dagsetapper ble brukt under langvandringen i 2008:
Dag 1: Mariakirken i Oslo - Olavsgård, Skedsmo, 20 km
Dag 2: Skedsmo - Arteid, Kløfta, 21 km
Dag 3: Kløfta - Setsvold skole, 20 km
Dag 4: Setsvold - Eidsvoll, 16 km
Dag 5: Eidsvoll - Finnsbråten, 19 km
Dag 6: Finnsbråten, Morskogen HEDMARK - Spetalen - Hestnes gård, Espa, 19 km
Dag 7: Espa - Tangen - Stange, 20 km
Dag 8: Stange kirke - Ottestad - Sandvika - Hamar, 13 km
Dag 9: Hamar, Domkirkeodden - Furnes kirke - Brumunddal - Veldre kirke, 27 km
Dag 10: Veldre - Rudshøgda - Ringsaker kirke, 19 km
Dag 11: Ringsaker - Moelv - Johannesgården, Brøttum, 22 km
Dag 12: Brøttum - Hildklev - Lillehammer, 12 km
Dag 13: Lillehammer - Fåberg - Skåden Gård, Øyer, 27 km

Her møtes ledene fra vest og øst og fortsetter videre nordover Gudbrandsdalen og over Dovre.


Kommunefoldere
som inneholder kort info om Pilegrimsleden med oversikt over de viktigste kulturminnene, kontaktinfo til overnattingssteder, lokale turforslag og et kart med vandrelinja inntegnet:
HAMAR og RINGSAKER

Vandrebrosjyre for Pilegrimsleden, Øst for Mjøsa, Kart 7–13

Pilegrimssenter Hamar på Domkirkeodden

Gudbrandsdalsleden: Øyer - Dovre - Nidaros

 Kart og info på pilegrimsleden.no


Følgende dagsetapper ble brukt under langvandringen i 2008:

Dag 1: Øyer - Glomstad Gård, Tretten, 17 km
Dag 2: Tretten - Fåvang - Gildevollen, Ringebu, 20 km
Dag 3: Ringebu - Dale-Gudbrands Gård - Sør Fron kirke  - Sygard Grytting Gård, Sør-Fron, 20 km
Dag 4: Sør Fron - Harpefoss - Vinstra, 7 km
Dag 5: Vinstra - Kirketeigen, Kvam, 14 km
Dag 6: Kvam - Sjoa - Varphaugen, 11 km
Dag 7: Varphaugen - Otta - Sel - Jørundgård, Nord-Sel, 23 km
Dag 8: Nord-Sel - Dovreskogen - Dovre, 20 km
Dag 9: Dovre - Dovre kirke - Budsjord, 8 km
Dag 10: Budsjord - Fokstugu Fjellstue, 13 km
Dag 11: Fokstugu - Furuhaugli - Hageseter Turisthytte, 17 km
Dag 12: Hageseter - Hjerkinn Fjellstue Eysteinskyrkja, 5 km
Dag 13: Hjerkinn SØR-TRØNDELAG - Kongsvoll Fjellstue, 15 km
Dag 14: Kongsvoll - Ryphusan, 21 km
Dag 15: Ryphusan - Oppdal kirke, 22 km
Dag 16: Oppdal - Langklopp Fjellgård, 27 km
Dag 17: Langklopp - Meslo Gård, 22 km
Dag 18: Meslo - Tverdal Grendehus, 12 km
Dag 19: Tverdal - Meldal, 13 km
Dag 20: Meldal  - Svorkmo, 22 km
Dag 21: Svorkmo - Skaun, 19 km
Dag 22: Skaun - Sundet Gård, 18 km
Dag 23: Sundet - Nidaros/Trondheim 21 km

     
Kommunefoldere

som inneholder kort info om Pilegrimsleden med oversikt over de viktigste kulturminnene, kontaktinfo til overnattingssteder, lokale turforslag og et kart med vandrelinja inntegnet:
RINGEBU, SØR-FRON, SEL, DOVRE, OPPDAL, RENNEBU

Dale-Gudbrands Gård, Hundorp (www.pilegrim.info)

Valdresvegen

Soknepresten i Vestre Slidre - på veg til Santiago de Compostela - drømte om en pilegrimsveg gjennom Valdres med middelalderkirker som perler på en snor. Mange i Valdres ville lage vegen sammen. Arbeidet startet i 2004. Vi har hatt en prøvevandring, fire fellesvandringer, to gruppevandringer og enkeltvandrere. 

 

Vegen går gjennom fire kommuner. Du får se fem stavkirker, fire olavsminner, tre middelaldersteinkirker, to relikvieskrin samt nyere kirker og kulturminner. Vi går stier, skogsbilveger og bygdeveger i flott natur og vakre kulturlandskap og opplever Valdres i sakte tempo.  

 

Et viktig pilegrimsmål i middelalderen var St. Thomas-kirken på Filefjell, dit vår veg går fra Hedalen stavkirke. Til St. Thomas-kirken med undergjørende kraft kom folk fra hele Sør-Norge med gaver for å få igjen helsen. Vinden fra vest blåste gjennom Valdres da sagnet om Sunniva på Selje kom over fjellet, da biskopen i Svithuns-kirken i Stavanger var vår biskop, og da Thomas av Canterbury ble skytshelgen på Filefjell. Keltisk åndstradisjon med helliggjøring av naturen var en bærende kraft i kristningen av Valdres, og levde videre her.

 

Fellesvandring langs Valdresvegen 

Dag 1:   Frammøte Ildjarntunet ved Hedalen stavkirke. Buss fra Oslo kl 16 og fra Fagernes kl 17 møtes på Nes i Årdal til felles skyss. Middag, orientering, overnatting. 


Dag 2: Start fra Hedalen stavkirke. Langs gamle Kongevegen over Graslihøgda til Urdevassetra og Valdreshaugen, vassing over Muggedøla, over Øyvasshøgda til Smørhølet og Timannsbrua. Ca 20 km, sti og skogsveg. Overnatting: Gapahuk og telt.

Dag 3: Forbi Hølersetra, Tobakkbrenn og Skar til Reinli stavkirke. Ca 15 km, sti og bygdeveg. Overnatting: Reinli skole.

Dag 4:
Gjennom Liagrenda til Sundvoll og Aurdal kirke i Nord-Aurdal, langs gamle Valdresbanen til Leira. Ca 23 km, bygdeveg og jernbanetrase. Overnatting: Fagerborg gjestehus.


Dag 5: Forbi Tingnes, der Hellig-Olav kristnet aurdølene, til Fagernes, bratt opp på Fodnesåsen, gjennom Fodnesbygda til Ulnes steinkirke, vestsida av Strandefjorden til Røn i Vestre Slidre. Ca 24 km, gangveg, sti og bygdeveg.
Overnatting: Fosheim hotell og hytter.


Dag 6: Vestsida av Slidrefjorden til Mo kirkeruin, over Einangbrua til Tingsteinen, der Hellig-Olav kristnet slidringene, og til middelalderens hovedkirke i Valdres, Slidredomen - Maria-kirken. Ca 12 km, bygdeveg. Overnatting: Slidre Samfunnshus.
 

Dag 7: Opp til Einangssteinen, runesteinen i Gardbergfeltet, langs Slidreåsen, ned til Lomen stavkirke, videre til Høre stavkirke i Vang, langs Kongevegen til Hensåsen kirke. Ca 28 km, sti, skogsveg og bygdeveg. Overnatting: Åsvang skole.


Dag 8: Langs austsida av Vangsmjøsa med gravhauger på Leirhol, Olsholmen, kvernhusa på Vennis, og Leinesanden der Hellig-Olav kristnet vangsgjeldingene, gjennom Kviturda til Øye stavkirke. Ca 21 km, bygdeveg. Overnatting: Øye skole.

Dag 9:
Fra Øye kirke opp gjennom Rødalen og over fjellet lanngs gamle Postvegen, videre langs Otrøvatnet til St. Thomaskirken.  Ca 20 km, sti og stølsveg. Returskyss til Fagernes.
  
      

For enkeltvandrere eller private smågrupper:

De virkelige pilegrimene gikk alene eller i smågrupper. Gjør det du også. Meld deg ut av hverdagen. Gjør dette til en indre og ytre vandring. Pilegrimsvegen er merket med eget symbol og skilt. Det skal være lett å finne fram. Overnattings-tilbud fra gapahuk, lavo, fjøs og småhytter til utleiehytter, pensjonat og hotell. Oversikt sendes med 30 overnattingsmuligheter og 10 dagligvareforretninger.

 

Guideboka  kan kjøpes i bokhandelen eller hos turleder (pris kr. 268): Jahn Børe Jahnsen: ”Pilegrim i Valdres – På ny veg mellom gamle kirker”

 

Opplysninger og påmelding til fellesturer:
Seniorkonservator Jahn Børe Jahnsen, Valdres Folkemuseum, 2900 Fagernes,

tlf. 61359925, mobil 91817950      
e-post:
jahnbore.jahnsen@valdres.museum.no

Privat 2918 Ulnes, tlf 61363232    e-post jahnbore@kammiz.com

 

Må din veg gå deg i møte

og må vinden være din venn

og må solen varme ditt kinn

og må regnet vanne mildt din jord

inntil vi sees igjen, må Gud holde deg i sin hånd!

  (Keltisk velsignelse ved reisestart)

Pilegrimer på veg rundt Slidredomen (fra pilegrim.info)