Forbi Utvandrermuseet...
(25.10 går vi i motsatt retning de neste 6 bildene)