15.10: Vi går inn i skogen rett øst for Hoberg skole