Årets kalender er en julekrybbe-bok

Velkommen til årets julekrybbe-kalender! 

- denne gang i form av en julekrybbe-bok for adventstiden.

Det kommer en ny side hver dag med en av våre julekrybber sammen med en strofe fra den nye salmeboken, som tas i bruk for første gang 1. søndag i advent 2013.

I år prøver vi også med en konkurranse !

Send en mail til asashaugen@gmail.com (eller klikk her) hvis du vet hvordan salmen begynner!
Blant de fem som har sendt flest rette svar, trekker vi en vinner juleaften
som får en julekrybbe-fotobok! Klikk her. Så husk å skrive navn og adresse.

Klikk på boken for å begynne.

NB: Noen kan kanskje ikke få fram boken (med mobil f.eks),
derfor kommer de samme bildene med salmestrofene også i bloggen

Klikk på boken og sidene for å bla: