Nidarosdomen - et pilegrimsmål

Nidaros - ett av fire store pilegrimsmål i middelalderen

Kristne har fra de tidligste tider reist på pilegrimsferd til de stedene som i særlig grad er knyttet til Jesu liv, spesielt Betlehem og Jerusalem .

I middelalderen oppstod det, som følge av helgen- og relikviedyrkelsen, mange kristne valfartssteder,
f.eks. apostelen Peters grav i
Roma , apostelen Jakobs grav i Santiago de Compostela
 og martyren Thomas Beckets grav i Canterbury.

I Norden valfartet folk særlig til Olav den helliges grav i Nidaros
, til Knud den helliges grav i Odense og Hellige Birgittas grav i Vadstena.

En annen type pilegrimsmål var knyttet til Mariakulten, enten i form av undergjørende statuer (Chartres, Montserrat, Mariazell, Czestochowa) eller, særlig fra 1800-tallet, med utgangspunkt i Maria-åpenbaringer (Lourdes, 1858; Fátima, 1917).

Ved siden av Jerusalem har Roma, setet for paven, vært kristenhetens viktigste pilegrimsmål fra Kirkens tidligste år. Av kristne pilegrimssentra utenfor Europa kan nevnes Katarinaklosteret på Sinai (Egypt), St. Thomas-katedralen i Mylapore utenfor Madras (India), der apostelen Thomas skal ligge begravet, og katedralen til Jomfruen av Guadalupe i Mexico City, som ble bygd etter en Maria-åpenbaring i 1531. (Kilde: Store norske leksikon)

Olavsvegene

Olavsarven - pilegrimsledene til Nidaros

               
 
Pilegrimsleder i Norden
-Olavsvegene til Nidaros forbinder en rekke Olavssteder og utgjøres av et rutenettverk på 500 mil, derav vel 200 mil i Norge. Kirkene, klostrene og kapellene er en del av ledene. Den lille Olavskilden og Nidarosdomen utfyller hverandre.
  
Pilegrimsruter i Norge                 
Gudbrandalsleden øst, Oslo Hamar Nidaros - 65 mil
Gudbrandalsleden vest, Oslo Gjøvik Øyer - 25 mil
Østerdalsledene, Rena/Trysil Tynset Nidaros - 40 mil
Romboleden, Skarvdøra Selbu Nidaros - 16 mil
St. Olavsleden, Skalstugan Stiklestad Nidaros - 18 mil
Østfoldleden, Svenskegrensen Oslo - 16 mil

Vestfoldleden, Tønsberg Oslo - 14 mil             
Nordvegen, Gløshaugen Stiklestad - 14 mil

Kart og oversikt i pilegrimsleden.no

Ressurser for pilegrimsvandringen

Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim
Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) har ansvar for den statlige pilegrimssatsingen, herunder koordinering og prioritering av oppgaver og ressursbruk. Pilegrimsarbeidet skal bidra til verdiskapning og positiv utvikling langs St. Olavsveiene til Trondheim.
Historie: Riksantikvar Jørn Holme presenterte følgende på et historisk møte 3. desember 2010, der det deltok fem departement, fem fylkeskommuner, fem regionale pilegrimssentre, tre bispedømmer, Pilotprosjekt Pilegrimsleden, Innovasjon Norge, DN, m.fl.:
Miljø: Natur, kulturarv, landskap og friluftsliv. Pilegrimsleden som fysisk struktur.
Kirke: Pilegrimstradisjoner, pilegrimsliv og kirkeliv. Pilegrimsleden som idé.
Næring: Overnatting, servering, transport og andre tjenester. Pilegrimsleden som ressurs for opplevelsesnæringer og reiseliv.
Nettside

Regionale pilegrimssentre
skal stimulere til og veilede om pilegrimsvandring innen sine respektive regioner.
Historie: Regjeringen bevilget i 2010 fem mill kr til regional satsing langs pilegrimsveiene mellom Oslo og Nidaros. Fire av fem pilegrimssentre ble plassert i Innlandet. Den femte i Oslo. Oversikt over pilegrimssentrene


Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge
er en ideell forening som ble grunnlagt i 1996 for å samle mennesker med interesse for pilegrimsvandring og gi informasjon om pilegrimsvandring. Medlemsskapet er åpent for alle.
Daglige leder: Eivind Luthen, som bestyrer Pilegrimskontoret i Oslo.
Tidsskrift: Pilegrimen
www.pilegrim.no

Pilegrimsfellesskapet St Olav, Nidaros (PSO)
er en ideell organisasjon for foreninger som arrangerer eller støtter pilegrimsvandringer i Norge og andre europeiske land. PSO er åpen for alle, og den er basert på frivillig arbeid.
MÅL: Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer. Pilegrimsfellesskapet St Olav ble stiftet 28.1.2006.
https://www.pilegrimsfellesskapet.no/


Pilegrimsnettverket for Østerdalsleden
Retreatsenteret Lia Gård sør i Rendalen,
Ingeborg Bø, styreleder i Østerdalsnettverket
Tlf 404 13 778 E-post: retreat@liagard.no www.liagard.no

Aslaug og Asbjørn Haugen, Smedberget Pilegrimstun, Bergeveien 59, Øvre Rendal
Mobil 913 57 013, 907 56 922 E-post: asashaugen@gmail.com
Mer om Østerdalsleden

Nidaros pilegrimsgård

ligger vakkert ved Nidelven like bak Nidarosdomen.
Her er det mulig å få overnatting og enkel servering.

Adresse: Kjøpmannsgata 1, 7013 Trondheim
Tlf: 73 52 50 00
E-post: post@pilegrimsgarden.no
Nidaros pilegrimsgård