Nidarosdomen - et pilegrimsmål

Nidaros - ett av fire store pilegrimsmål i middelalderen

Kristne har fra de tidligste tider reist på pilegrimsferd til de stedene som i særlig grad er knyttet til Jesu liv, spesielt Betlehem og Jerusalem .

I middelalderen oppstod det, som følge av helgen- og relikviedyrkelsen, mange kristne valfartssteder,
f.eks. apostelen Peters grav i
Roma , apostelen Jakobs grav i Santiago de Compostela
 og martyren Thomas Beckets grav i Canterbury.

I Norden valfartet folk særlig til Olav den helliges grav i
Nidaros , til Knud den helliges grav i Odense og Hellige Birgittas grav i Vadstena.

En annen type pilegrimsmål var knyttet til Mariakulten, enten i form av undergjørende statuer (Chartres, Montserrat, Mariazell, Czestochowa) eller, særlig fra 1800-tallet, med utgangspunkt i Maria-åpenbaringer (Lourdes, 1858; Fátima, 1917).

Ved siden av Jerusalem har Roma, setet for paven, vært kristenhetens viktigste pilegrimsmål fra Kirkens tidligste år. Av kristne pilegrimssentra utenfor Europa kan nevnes Katarinaklosteret på Sinai (Egypt), St. Thomas-katedralen i Mylapore utenfor Madras (India), der apostelen Thomas skal ligge begravet, og katedralen til Jomfruen av Guadalupe i Mexico City, som ble bygd etter en Maria-åpenbaring i 1531. (Kilde: Store norske leksikon/Per Kværne)

Olavsvegene

Olavsarven - pilegrimsledene til Nidaros

                 
 
Pilegrimsledene i Norden
-Olavsvegene til Nidaros forbinder en rekke Olavssteder og utgjøres av et rutenettverk på 500 mil, derav vel 200 mil i Norge. Kirkene, klostrene og kapellene er en del av ledene. Den lille Olavskilden og Nidarosdomen utfyller hverandre.
Denne kulturskatten oppdages av stadig flere fra inn– og utland.
 
 
Pilegrimsrutene på norsk side                  
Gudbrandalsleden øst, Oslo Hamar Nidaros - 65 mil
Gudbrandalsleden vest, Oslo Gjøvik Øyer - 25 mil
Østerdalsledene, Rena/Trysil Tynset Nidaros - 40 mil
Romboleden, Skarvdøra Selbu Nidaros - 16 mil
St. Olavsleden, Skalstugan Stiklestad Nidaros - 18 mil
Østfoldleden, Svenskegrensen Oslo - 16 mil
Vestfoldleden, Tønsberg Oslo - 14 mil *
Eidskogleden, til Åkrestrømmen - 30 mil *            
Nordvegen, Gløshaugen Stiklestad - 14 mil
Sum ruter i Norge - 236 mil
(* mangler godkjenning hos Riksantikvaren for bruk av pilegrimssymbolet)

Kart og oversikt i pilegrimsleden.no

Ressurser for pilegrimsvandringen

5 regionale pilegrimssentre

Regjeringen bevilget i 2010 5 mill kr til regional satsing langs pilegrimsveiene mellom Oslo og Nidaros. Fire av fem pilegrimssenter ble plassert i Hedmark/Oppland. Den femte i Oslo. 
Mer om historien her.
Oversikt over alle pilegrimssentrene i Gudbrandsdalsleden
Oversikt over pilegrimssentrene i Hedmark/Oppland.
 
 
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge
er en ideell forening som ble grunnlagt i 1996 for å samle mennesker med interesse for pilegrimsvandring. Medlemsskapet er åpent for alle og koster kr 450 pr år.
Daglige leder: Eivind Luthen, som bestyrer Pilegrimskontoret i Oslo.
Tidsskrift: Pilegrimen 
www.pilegrim.no 
 
 
       
Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim
Historie: Riksantikvar Jørn Holme presenterte dette på et historisk møte 3. desember 2010, der det deltok fem departement, fem fylkeskommuner, fem regionale pilegrimssenter, tre bispedømmer, Pilotprosjekt Pilegrimsleden, Innovasjon Norge, DN, m.fl.: 
Miljø: Natur, kulturarv, landskap og friluftsliv. Pilegrimsleden som fysisk struktur.
Kirke: Pilegrimstradisjoner, pilegrimsliv og kirkeliv. Pilegrimsleden som idé.
Næring: Overnatting, servering, transport og andre tjenester. Pilegrimsleden som ressurs for opplevelsesnæringer og reiseliv. Se mer HER 
 
 

Pilegrimsfellesskapet St Olav, Nidaros         

Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO) er en ideell organisasjon for foreninger som arrangerer eller støtter pilegrimsvandringer i Norge. Nordmenns vandringer i andre europeiske land formidles også. PSO er åpen for alle, og den er basert på frivillig arbeid. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer.

Pilegrimsfellesskapet St Olav ble stiftet 28.1.2006.    

http://www.pilegrimsfellesskapet.no/index.html


Pilegrimsvandring i Østerdalen
   
Retreatsenteret Lia Gård sør i Rendalen,
Tlf 62 46 65 00    
E-post:
retreat@liagard.no      www.liagard.no

Aslaug og Asbjørn Haugen, Smedberget Pilegrimstun, Bergeveien 59, Øvre Rendal
    
Mobil 913 57 013, 907 56 922    E-post: asashaugen@gmail.com
Mer om Østerdalsleden og Pilegrim i Rendalen  

Nidaros pilegrimsgård

ligger vakkert ved Nidelven like bak Nidarosdomen.
Her er det mulig å få overnatting og enkel servering, fellesskap med bibelmediatsjon og tidebønn.

Adresse: Kjøpmannsgata 1, 7013 Trondheim
Tlf: 73 52 50 00
E-post: post@pilegrimsgarden.no
www.pilegrimsgarden.no