Seks hundre høydemeter senere er utsikten utover Rendalen en stor premie!