Inga sørget for kaffe og wienerbrød - og det smakte etter en lang vandringsdag.