Etter middagsbønn i Lia kirke går vandringen mot et nytt kapell...