DAG 1: Tirsdagen startet med så mye regn at vandringsprogrammet ble endret.