100 km gjennom Rendalen

 

Rendalen kommune har den lengste strekningen

 av pilegrimsleden gjennom Østerdalen
- med over 100 kilometer - i variert og flott natur!
 

Pilegrimsleden kommer inn i Rendalen
fra Trysil via Eltdalen - i fjellsti til Munkbetsetra,
fortsetter forbi
Osdalssjøen (åpen bu)
til Fjellkroken ved Osdalsjøveien, over Gamleskarven til 
Østvollen,
forbi Pilegrimsbua(åpen bu) med utsikt til Rensjøene,
og kommer ned via Bergevollen til Søljerøsta - og videre nedover
Kongsskaråsen
over Drevsjøveien ned langs Mistra - til
Rosemaries kilde
og videre mot Åkrestrømmen(hotell og campingplass).
Den følger riksvei 30 er lite stykke nordover
før den tar inn ved Åkrestrømmen Flerbrukshus 
og følger skogstien opp til Moraveien, kommer forbi Pilegrimssteinen på Åkre,
går over Kværnesbrua, langs østsida av Lomnessjøen - og videre nordover langs Rena
til Bull-museet - og Øvre Rendal kirke.
Herfra følger den delvis riksveien, går forbi Smedberget Pilegrimstun(åpent herberge)
kommer i nærheten av Munkebakken på Elvål - og går opp Fonnåsfjellet.
Her gir den flott utsikt tilbake gjennom bygda, og fører vandreren i lett fjellterreng nordover,
med utsikt til Sølen i øst og Jutulhogget og Alvdal i vest,
før en tar fatt på nedstigningen til Tylldalen og Bygdetunet der. 

Viktig melding pr 31. mai 2018: Brua over Osa ved Fjellkroken er tatt av flommen. Her må en regne med å vade inntil ny bru er på plass.

Kommunefolder fra 2010
med kort info om pilegrimsleden, de viktigste kulturminnene, overnattingssteder, turforslag
og kart med vandrelinja inntegnet, se her:
RENDALEN 

Historie og info: Rendalen kommune

    

Se Pilegrimsleden gjennom Rendalen på Facebook

Kart, turforslag, kulturminner, overnattingssteder, se HER       

Pilegrimsvandring i Rendalen og Østerdalsleden se HER
         Tidligere pilegrimsnyheter  se HER
   

Se bilder fra pilegrimsvandring i Rendalen   HER

I pilegrimssti opp Fonnåsfjellet, der en får stort utsyn over Rendalen

Pilegrimsprogram i Rendalen 2015

Dette året feirer vi Østerdalsledens 15-årsjubileum - i Friluftslivets år!

27. mai:  Årsmøte for Østerdalsnettverket på Lia Gård 
10.30: En liten vandring langs pilegrimsleden til Sørlia med besøk i Johanneskirken, stavkirken som er under bygging, med påfølgende kirkekaffe. 
11.30: Foredrag om naturvernområdet Forollhogna og forholdet til pilegrimsleden ved nasjonalparkforvalter Astrid Haug
12.30: Pause med lunsj og kaffe
13.00: Årsmøte
Påmelding til Lia Gård: retreat@liagard.no, 62 46 65 00 
(postadresse: Ingeborg Bø, Lia Gård, 2480 Koppang)

28. mai: Barnas Pilegrimssti
Vandring med hele Berger skole

23. juni: 15-årsjubileum for Østerdalsleden!
- Det inviteres tilvandringer fra øst og vest mot Lia Gårdmed fest på Sørlia og den nye St. Johanneskirken kl 20 !
Vandringen starter i Burua kl 18 - et samarbeid mellom Rendalen pilegrimsforum og Turgruppa i Rendalen.
Det var jo St Hans 2000 at Østerdalsleden ble åpnet i Lutnes i Trysil - med biskop Rosemarie Köhn og fylkesmann Sigbjørn Johnsen tilstede.

Vandring hjemover – spor og stier i landskapet
Pilegrimsretreatet ledes av Mari Kolbjørnsrud og Leif Gunnar Engedal
Lokale vandringer

ca 14 km. Første rast blir etter ca 4 km ved Pilegrimsbua.
Samarbeid mellom Rendalen pilegrimsforum og Turgruppa i Rendalen Idrettslag.
Ta med klær, mat og drikke for en dagstur. Oppmøte med Åkrestrømmen forretningssenter kl. 09. PÅMELDING innen 1. SEPTEMBER – fellesskyss – egenandel. Kontaktpersoner: Kari J. Høye, mobil 996 17 733, Toril Andreassen, mobil 915 18 732. 

27. oktober: Pilegrimsseminar på Lia Gård fra kl 10.30

Jubileumsvandring St Hans fra Lia Gård til Johanneskirken som bygges på Sørlia

Pilegrimsprogram i Rendalen 2014

3. juni: Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal med Berger skole
fra skolen til Smedberget pilegrimstun.

22.-29. juli: Pilegrimsuke fra Lia Gård til Nidaros og Stiklestad:
Vandringer fra Lia Gård langs Østerdalsleden mot Stiklestad:
22. juli: Ankomst Lia Gård. Liten vandring
23. juli: Forberedelsesdag pa Lia med kortvandringer.
24. juli: Kjøreetappe til Fonnås. Morgenbønn i Øvre Rendal
kirke. Vandring over Fonnåsfjellet til Skårsåsætra
25.juli: Kjøreetappe til Tylldalen, morgenbønn i Tylldalen kirke.
Vandring over fjellet til Tynset. Overnatting i 4-sengshytter
pa Tynset camping. Middag pa Tynset.
26.juli: Morgenbønn i Tynset kirke, vandring til Vingelen.
Kjøreetappe til overnatting pa Rødde folkehøyskole.
27.juli: Kjøreetappe til Munkeby eller Holt Gamle kirke. Vandring
til Stiklestad. Middag. Nattverdgudstjeneste i Stiklestad
Kirke. Spelet om Heilag Olav fra kl 23 til kl 01.
Retur til Rødde folkehøyskole, ankomst ca kl 03.
28.juli: Vandring til Nidarosdomen fra Rødde eller Tiller.
Middag i Trondheim. Våkenatt i Nidarosdomen.Retur til Rødde.
29.juli: Retur til Lia Gård eller eget opplegg i Trondheim.

Walk along the pilgrims route Østerdalsleden toward Stiklestad (English)
Wanderungen von Lia Gård entlang des Østerdalspfades nach Stiklestad (Deusch)

28. oktober: Pilegrimsdag / Nettverksmøte for Østerdalsledene 
på Lia Gård fra kl 10. Besøk av Roger Olsen, daglig leder ved Pilegrimssenteret i Oslo

Elever og lærere fra Berger skole på pilegrimsvandring i Barnas Pilegrimssti for 7. gang!

Pilegrimsprogram i Rendalen 2013

8.-12. mai:      Temavandring fra Lia Gård til Øvre Rendal. Se mer
16.-20. mai:     Indre og ytre vandring på Lia Gård. Se mer
26.-27. mai:     Feiring av 5-årsjubileet til Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal
                       Se bilder fra 5 årsjubileet her

12.-16. juni:     Hong-Kong-kinesere vandrer fra Rendalen til Trondheim
                        13. juni: Fra Fiskviklia via Pilegrimssteinen til Ytre Rendal kirke
                        Se bilder fra vandringen i Rendalen

13. juli:          Vandring fra Søljerøsta kl 12 (6 km) 
                      til pilegrimsmesse og 15-årsjubileum ved Rosemaries kilde,                                                            ved Åkrestrømmen i Rendalen kl 14. Kaffeservering

28. juli:            Vandring til olsokspelet i Tylldalen Se mer

28. juli:            Buss fra Lia Gård via Rena til Vang kirke
                        Vandring derfra til olsokfeiring på Domkirkeodden på Hamar.

29. juli-4.aug   Pilegrimsuke på Lia Gård. Se mer

Flere vandringer i Østerdalsleden, se HERPilegrimer fra Hongkong i Moravegen - mot Nidaros

Pilegrimsprogram i Rendalen 2012

24. mai: Pilegrimsvandring i Barnas Pilegrimssti i Øvre Rendal sammen med elever og lærere fra Berger skole. Start fra Prestegården kl 10 og forfriskningspause i Smedberget Pilegrimstun ca kl 11.30. Se HER

14. juli: Pilegrimsvandring fra Søljerøsta til Rosemaries kilde i forbindelse med Åkrestrømmen Grendefestival. Skyss fra Øiseth hotell kl 11.30. Pilegrimsmesse og kaffe ved Rosemaries kilde kl 14.00

23.-29. juli:Pilegrimsuke på Lia Gård med vandring mot Nidaros:

Mandag 23:Ankomst Lia Gård

Tirsdag 24: Retreatdag Lia Gård med forberedelser og vandring til Peters kapell

Onsdag 25 (Jakobsdagen!): Rena - Lia
Den nymerkede pilegrimsleden fra Rena i Åmot til Pilegrimssteinen på Åkre er godkjent.
Dette markeres ved morgensang i Åmot kirke på Rena kl 10.
Vi vandrer til enkel lunsj på Nesvangen og videre til Løpsjøkoia og Flåtestøa
sammen med pilegrimer fra Lia Gård.
Vandreledere er Sigmund Bø, Finn Nygård og Per Erik Owrenn.
 Transport til Lia.
Kveldsmesse i Lia kirke kl 18 og
- konsert med blant andre Oline Sofie Bakkom kl 20.

Torsdag 26:Lia - Åkre
Vandring fra Lia Gård kl 09 i Moraveien via "Det glade hjørne", Fiskviklia kl 15
til kulturprogram ved Pilegrimssteinen på Åkre kl 16.
Der deltar ordfører Norvald Illevold og Guren Hagen.

Fredag 27: Lia - Vingelen - Rødde (Melhus)
Pilegrimsbusstur med start fra Lia kl 08.45, morgenbønn i Ytre Rendal kirke kl 09.30, fra Tynset 11.15,
middagsbønn i Vingelen kirke ca 11.30. Kl 12 – 14 besøk i Vingelen kirke- og skolemuseum.
K
l 15 – 17 Røros, omvisning Hiort-Engan.
Middag på Rødde Folkehøgskole, Melhus ca kl 19.
Pilegrimssprogram kl 20 v/ Aslaug og Asbjørn Haugen

Lørdag 28:Melhus - Nidaros
Pilegrimsvandring fra Rødde kl 09 til morgenbønn i Tiller kirke kl 11.30
og videre til Nidaros. Middag i Trondheim kl 18.
Kl 20 blir vi med på vandregudstjenesten fra Lo kirke på Sverresborg mot Olavsvaka i Nidarosdomen kl 23.

Søndag 29:Olsok i Nidaros
kl 11: Olsokhøymesse i Nidarosdomen
Olavsfestdagene feirer 50årsjubileum i år!


Se mer om Felles vandring fra Rødde via Tiller kirke til Nidaros
Mer info på Lia Gårds nettsideLia Gård Retreatsenter i Rendalen

Rendalen Pilegrimsforum

ble opprettet i  Friluftslivets år 2005 .

I kommunen er det kultursjefen som har ansvar for pilegrimsleden, - og kultursjef Toril Andreassen er leder for pilegrimsforum. Med seg har hun leder i historielaget Odd Steinar Grindal, klokker Liv Tone Trøen fra kirkekontoret, Lia-bestyrere Ingeborg og Sigmund Bø, veiviser og lokale kjentmenn Harald Nordtun, Jonny Haugset og Kjell Birger Moen, vandringsledere Asbjørn Haugen og Aslaug Sikveland Haugen, som eier Smedberget Pilegrimstun.

Pilegrimsforums første viktige oppgave var å legge tilrette for Rendals-etappene i historiens første langvandring i Østerdalsleden i juli 2005. Siden er det blitt flere vandringer, blant annet i samarbeid med Lia Gård.

En annen viktig oppgave er informasjon om pilegrimsleden gjennom bygda.
Heftet Pilegrimsleden gjennom Rendalen - vandrevei og kulturhistorisk knutepunkt ble gitt ut sommeren 2006. Se lenger ned.Jonny Haugset, Asbjørn og Aslaug Haugen, Ingeborg Bø, Liv Tone Trøen, Sigmund Bø, Odd Steinar Grindal, Kjell Birger Moen med leder Toril Andreassen foran

Overnatting i Rendalen

I fjellet sør i Rendalen:
   Fiskebu ved Osdalssjøen (åpen)
   Pilegrimsbua ved Rensjøene (åpen)

Åkrestrømmen:
   
Rendalen Øiseth Hotell   62 46 62 00
   oeihotel@online.no   
www.oeiseth-hotell.no

På østsiden av Storsjøen, på veien mot Koppang:
   Lia Gård retreatsenter   tlf 62 46 65 00
   retreat@liagard.no   
www.liagard.no

I Øvre Rendal:
   Smedberget Pilegrimstun   913 57 013 / 907 56 922
   asashaugen@gmail.com   
www.ashaugenas.comSmedberget Pilegrimstun i Øvre Rendal

Vandringsguide

Flott hefte om pilegrimsveien gjennom Rendalen
skrev Eivind Luthen på www.pilegrim.no 09.08.2006:
2006 har blitt et kronår for pilegrimsinteressen i Norge, aldri har det gått så mange pilegrimer på stiene, aldri har det kommet ut så mye bra pilegrimslitteratur.

Pilegrimsleden gjennom Rendalen
- vandrevei og kulturhistorisk knutepunkt


Tekst: Aslaug Sikveland Haugen
Utgiver Rendalen kommune
og Rendalen Pilegrimsforum
55 sider Pris kr. 100  -> nå kr 50!
Heftet kan bestilles fra 
asashaugen@gmail.com
913 57 013
og sendes portofritt.

Ved Aakre, nær Kongsvegen, staar der en Sten
Av Uralders Ælde, av Grundfjeldsgranit;
Som Bauta den stod over Hedningeben;
Men Tiden hun ændres, og Sagan er sen,
Nu bærer den Korsmærket renset og ren;
Hær knælte hver Pilgrim; her hulket de tidt. Jacob Breda Bull

.... Men nå har østerdølingene trått til. Skikkelig. Nå har de snekret sammen et smekkert hefte om pilegrimsruten gjennom Rendalen - en liten perle av en trykksak. Det er - naturligvis  - ført i pennen av Aslaug Sikveland Haugen, nokså nyinnflyttet (5 år siden) til Rendalen og ihuga pilegrim. Hun er forresten gift med Asbjørn prest, pilegrimsvandrer han også.

Heftet innholder bl. a. en kort innføring i den lokale pilegrimshistorien og sitater, veibeskrivelse fra sør til nord, dagsetappeforslag, mange gode ilustrasjoner, kart, dikt og prosastykker. Her er det også henvisninger til turistkontorer for Rendalen, Trysil og Tynset og oversikt over aktuell litteratur og aktuelle nettsteder. Rendalens store sønn dikteren Jacob Breda Bull (1853-1930) er behørig presentert. Som seg hør og bør. Ingen norsk dikter har vært mer fokusert på pilegrimstradisjonen enn han.

Heftet byr på vare dikt om myrylla på Lomtjennmyrene, her er tette bilder av ugla og glade smårollinger på tur. Teksten veksler mellom små historiske tilbakeglimt og dagaktuelle refleksjoner. Her er brukbare rutebeskrivelser og fotodokumentasjon av glade pilegrimer på tur (dagstur?).

At heftet løfter seg ut av det navlebeskuende og titter ut i den store verden, til Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela gjør det troverdig, gjør det til ekte pilegrimslitteratur. Dette heftet bør oversettes til engelsk.

Jeg gir med glede en blomst også til Toril Andreassen, hun hører til et lite, meget esklusivt knippe med kultursjefer som har tatt en skikkelig tak for pilegrimssaken.

Eivind Luthen- et hefte som forteller om pilegrimsleden gjennom Rendalen i tekst og bilder - og litt til...

Barnas Pilegrimssti

I Øvre Rendal finnes kanskje verdens eneste Barnas Pilegrimssti!

Barnas pilegrimssti går i vakkert terreng, her ved garden Hågenstad, som kalles Ourom. Den ligger rett ovenfor (vest for) Berger skole. Foto: Aslaug S. Haugen
Mandag 26. mai 2008 var den offisielle åpningen. I tillegg til elever og lærere fra Berger skole og prestefamilien deltok kultursjef Beate Hjertager i Tynset kommune og Rendalens kultursjef Torill Andreassen.

Åpningsturen startet fra Coop–butikken i Øvre Rendal. Alle elevene ved Berger skole deltok, rundt 60! Det ble markeringer under vegs og enkel feiring hos Aslaug og Asbjørn prest i Smedberget.
 
LES MER på egen side her
og HER:
www.pilegrim.info

24. mai 2012   var det folksomt i Barnas Pilegrimssti fra Prestgarden i Øvre Rendal til Smedberget Pilegrimstun og tilbake til Berger skole. Se HER

10-årsjubileum 2010

Fra St Hans til Mikkelsmess - 23. juni-29. september:
Gå og finn ti pilegrimsminner
Fra 23. juni ligger det stempler ved ti pilegrimsminner i Rendalen. Et pilegrimspass å stemple i, samt kart og mer info, blir å finne på kulturkontoret og her på hjemmesiden.
Dette er de utvalgte pilegrimsminnene, i geografisk rekkefølge fra sør til nord:
Munkbetsetra mot Trysilgrensen, Pilegrimsbua ved Rensjøene, Rosemaries kilde på Åkrestrømmen, Moravegen, Pilegrimssteinen på Åkre, Vangen der Bull-museet står, korset på alteret i Øvre Rendal kirke, Munkebakken på Elvål, Fonnås Gård og Messeplassen på Fonnåsfjellet.
Se mer her

Søndag 25. juli 2010: (se referat her )
Jubileumsdag på Lia Gård i Rendalen
kl 12   Åpning med lek og aktiviteter
kl 13   Vandring for små og store til Fotini
kl 15   Middag, kaffe og kaker
kl 17   Festmøte: Solveig Fiske, Ola Jonsmoen, musikere
kl 19   Jubileumsforestilling: Helga Samset og musiker
Se mer om program og påmelding her
Dette er også festdagen for apostelen Jakob, pilegrimenes apostel. Siden den er på en søndag i år, er 2010 jubelår i Santiago de Compostela og for pilegrimsvegen dit, Camino de Santiago. Flott dag å markere Østerdalsledens 10 år!

Torsdag 22. - lørdag 24. juli: (se referat her )
Pilegrimsvandring fra Munkbetsetra til Pilegrimssteinen på Åkre
Torsdag 22. juli: Munkbetsetra-Fjellkroken/Osdalsjøveien
Fredag 23. juli: Fjellkroken-Østvollen
Lørdag 24. juli: Østvollen-Pilegrimsbua-Søljerøsta-Åkre
Se mer om programmnet lenger ned.

Onsdag 4.– søndag 8.august: (se referat her )
Innvielsesvandring av ny led fra Rena stasjon til Lia Gård.
Vi starter onsdags kveld og er framme på Lia Gård på søndag. En kan overnatte i koier eller telt underveis eller kjøres fram og tilbake fra Lia Gård hvor en kan overnatte i enkel standard. Enkelt tidebønnsliv, frokost og middag ved overnattingssted, møte med lokale personer underveis.
Deltagere fra nærmiljøene er hjertelig velkommen til dagsturer dersom de ikke ønsker å delta på hele vandringen.
Se mer av programmet lenger ned.

Mandag 6.- lørdag 11. september: (referat, se her)
Stafettvandring
fra Tylldalen gjennom Rendalen via Stor-Elvdal til Nesvangen på Rena i Åmot - se her
Halvveis 9. september, se her
Hele pilegrimsstafetten er nå lagt ut på bloggen, se her
Følg også med i Østerdalsledens side på Facebook, herPilegrimer på vei over Renåtangen

Jubileumsvandring sør i Rendalen 2010

Torsdag 22. juli:
Munkbetsetra - Osdalssjøen - Fjellkroken: ca 16 km
Skyss fra Øvre Rendal kirke kl 09.00, fra Joker Åkrestrømmen kl 09.30. Vandrestart fra Skjerbekkdalen ca kl 10.30, fra Munkbetsetra ca kl 12.

Fredag 23. juli:
Fjellkroken - Gammelskarven - Østvollen: ca 10 km
Skyss fra Øvre Rendal kirke kl 09.30, fra Joker Åkrestrømmen kl 10.00. Vandrestart fra Fjellkroken ca kl 10.45

Lørdag 24. juli:
Østvollen – Søljerøsta: ca 10 km
Åkrestrømmen Flerbrukshus- Pilegrimssteinen på Åkre: 3 km
Skyss fra Øvre Rendal kirke kl 09.30, fra Joker Åkrestrømmen kl 10.00. Vandrestart fra Østvollen ca kl 10.30. Kulturprogram ved pilegrimssteinen kl 16.


Søndag 25. juli:
Jubileumsdag på Lia Gård:
Kl 12: Lek og aktiviteter
Kl 13-15: Vandring ca 2,5 kilometer i lett terreng til Fotinis kapell
Kl 15: Salg av middag, kaffe og kaker i Låven
Kl 17: Festmøte. Solveig Fiske. Ola Jonsmoen. ”Østerdalslåt”.
Kl 19: Jubileumsforestilling. Helga Samset og Åsmund Reistad.

Påmelding til Kulturkontoret 62 46 84 72 / 915 18 732, toril.andreassen@rendalen.kommune.no
eller til Haugen 907 56 922 / 913 57 013, asashaugen@gmail.com
Ta med niste for vandringsdagen - og sko som egner seg for fjell-terreng. Transport kr 50 pr dag.
Overnatting på Lia Gård (62 46 65 00) eller Smedberget Pilegrimstun i Øvre Rendal (913 57 013). Også mulig å overnatte underveis.Fra Gammelskarven mot Østvollen

Åpningsvandring fra Rena til Lia Gård 2010

Onsdag 4.8 - Vandring på Pilegrimsskjæret og Pilegrimskonsert i Rena kirke
kl 16:00 Oppmøte på Rena stasjon og møte m/Liafolk
kl 17:00 Oppmøte på Nesvangen med lokal vandring
kl 19:00 Pilegrimskonsert m/Tone Hulbækmo og "Kalenda Maja" 

Torsdag 5.8 - Vandring nordover langs leden ca 16 km
kl 10:00 Oppmøte på Nesvangen (transport med Lia-bussen)
kl 17:00 Ankomst Rød - transport til Lia Gård
kl 18:30 Middag, kveldsprogram, aftenbønn på Lia Gård

Fredag 6.8 - Vandring nordover langs leden fra Rød til Trollhytta
kl 10:00 Oppmøte på Rød Gård (transport med Lia-bussen)
kl 13:00 Ankomst Pilegrimshaugen /middelalderlunsj
Transportetappe/noe vandring til Trollhytta med mulighet for overnatting (bagasje blir tilkjørt)

Lørdag 7.8 - Vandring nordover fra Trollhytta til Negardskroktjønn
kl 09:00 Oppmøte/avgang fra Trollhytta
Transport etappe fra Negardskroktjønn til Fotini kapell
Vandring fra Fotini kapell til Lia Gård
kl 18:00 Middag, kveldsprogram, aftenbønn på Lia Gård

Søndag 8.8 - Avslutningsdag på Lia Gård
kl 09:00 Nattverdsgudstjeneste - frokost
kl 11:00 Vandring til Storsjøen, formiddagsbønn i Peters kapell, kaffe
kl 13:30 Lunsj og avreise
 

Dagsetappene er på ca. 15 – 20 km med gode pauser underveis. Dersom noen ønsker å overnatte langs pilegrimsleden, ta med sovepose. Soverom på Lia disponeres under hele arrangement. Mer info og påmelding: Ta kontakt med Lia Gård
Sigmund Bø: 92218680, Ingeborg Bø: 40413778
Lia Gård, 2480 Koppang, tlf 62 46 65 00Pilegrimer ved Lia Gård

Pilegrimsvandring sommeren 2009

Lia Gård inviterte også dette året til pilegrimsuke med vandring i Pilegrimsleden gjennom Rendalen. De fleste deltok i hele arrangementet og bodde på Lia Gård. Flere fra bygda var med på dagse tapper.

 

Mandag 20.07 : Ankomstdagen på Lia Gård
Fra 12:00 Ankomst   16:00 Middag   18:00 Informasjon
21:00 Aftenbønn i Lia Kirke   Overnatting på Lia eller privat

Tirsdag 21.07 : Gammelskarven - Østvollen, 7 km

På grunn av mye regn og dermed altfor stor bekk/elv å vasse over i siste del av dagsetappen, ble vi frarådet av vår kjentmann Harald Nordtun å følge programmet. Uka startet i stedet med en vandring mellom alle kirkestedene på Lia Gård: Fra morgenbønn i Lia kirke, ned gammel Kjerkeveg til middagsbønn i Peters kapell ved Storsjøen, opp samme vei og vestover gjennom skogen til julekapellet og nystekte pannekaker i pannekakehytta og derfra til Fotini - et ortodoks kapell som er under bygging. En flott dag – og en god start på pilegrimsuka. Kanskje starter vi slik et annet år også?

Onsdag 22.07

: Østvollen-Søljerøsta, Strømssalen-Åkre, 9+3 km
Kl 10:00 Vandringen startet fra Østvollen. Nistepause og program ved Pilegrimsbua. Fra Søljerøsta var det transportetappe fram til en tre kvarters vandring fra Strømssalen til Moravegen og Pilegrimssteinen på Åkre (ved Fagertun skole) – et viktig kulturminne! Musikalsk innslag med Tove P. Dalbakk. Lia-folk kom med kaffe og wienerbrød!
Overnatting på Lia eller privat

Torsdag 23.07 : Øvre Rendal - Fonnåsfjellet – Skårsåsetra, 11 km
Kl 10:00 Dagen startet med morgenbønn i Øvre Rendal kirke.  Transportetappe til Fonnås.  Kl 11:00 vandret vi opp Fonnåsfjellet, rastet ved Messeplassen og vandret innover til Skårsåsetra.
Kl 20:00 Konsert på Lia Gård v/Knut Stiklestad og Sigstein Folgerø
Overnatting i telt på Skårsåsetra eller Smedberget Pilegrimstun

Fredag 24.07 : Skårsåsetra – Tylldalen, 12 km 
Vandringsstart fra Skårsåsetra etter frokost kl 09:00.  Matservering ved Nysætra ca kl 15:00 og en transportetappe, før vi vandret ned til Tylldalen bygdetun og premieren av det nyeste Olsok-spelet ”Jubili, Jubilo” kl 19:00, og kompletorium etter gammel tradisjon i Tylldalen kirke kl 21:00.      Skyss gjennom bygda til Lia.

Vandringsledere: Harald Nordtun og Aslaug og Asbjørn Haugen. Siste dagen var Arne Kristian Horten leder fra kommunegrensa.  Kultursjef Toril Andreassen var med første og siste dag. 

se også:
www.rendalen.kommune.no
www.liagard.no
www.pilegrim.no
www.pilegrim.info

Se bilder fra vandringen i fotoalbumetFra pilegrimsuka 2009