Ved målet i Tylldalen etter vandring gjennom Rendalen

Vår pilegrimshistorie

Mot Nidaros

Helt siden vi oppdaget en sti som var merket "PILGRIMSLEDEN" på et kart over Dalsland i Sverige i 1994, har vandring i gamle veifar engasjert oss.

Aslaug var da leder for Santalmisjonens Turistforening med Internasjonal utsikt (STI), og Asbjørn ble "pilegrimsprest" i vår første pilegrimsvandring sommeren 1995. 20 pilegrimer ble med på vandringen fra Skållerud til Edsleskog.

Dette var starten på en lengre vandring mot Nidaros. Vi var i året for 1000-års feiringen av kristendommens komme til landet vårt, og planen var å gå skritt for skritt, etappe for etappe, nordover og nå målet Nidaros i år 2000, og der markere et annet stort jubileum, 2000 år fra Kristi fødsel!

Underveis sluttet Aslaug i Santalmisjonen, men som prest i Borg Bispedømme hadde Asbjørn et engasjement på frivillig basis som "pilegrimsprest". Dermed kunne vi fortsette vandringene i regi av Borg Bispedømme.

Da vi nådde Nidaros til Olsok 2000 var vi et følge på rundt 60 pilegrimer. Mange av dem hadde gått hver sommer fra turen i Sverige, flere hadde kommet til underveis.

Andre pilegrimsmål

Da vi nærmet oss Nidaros sommeren 2000, kom spørsmål om nye vandringsturer. Slik ble det til at vi etter hvert har vandret mot de andre viktige pilegrimsmål i middelalderen, med mange av de samme deltagerne som på veien til Nidaros:

Santiago de Compostela i Spania
Assisi og Roma i Italia
Vadstena i SverigeVÅRE PILEGRIMSVANDRINGER

1995-2000: Mot Nidaros:


1995: Skållerud-Edsleskog i Sverige


1996: Oslo-Toten


1997: Eidsvoll-Lillehammer


1998: Lillehammer-Dovre


1999: Dovre-Oppdal


2000: Oppdal-Trondheim


2001: Over Romerike
Fra Oslo til Eidsvoll

2001: Mot Santiago de Compostela
Fra Pamplona  

 2002: Mot Assisi og Roma

 2002: Mot Santiago de Compostela

2002: Gjennom Rendalen

2003: Mot Assisi og Roma

2003-2004: Vadstena-Nidaros


2003: Rendalen-Vadstena-Rendalen


2004: Rendalen-Trondheim

 2005: Gjennom Rendaleni forbindelse med første langvandring i Østerdalsleden

2007: Start på ny vandring mot Santiago


Le Puy - Nasbinals (Frankrike)

 


2007: Gjennom Rendalen


i forbindelse med nordisk langvandring i Østerdalsleden

 
2009: Gjennom Rendalen

i forbindelse med Pilegrimsuke på Lia Gård (juli)

og to-dagersvandring med Nordstrand menighet (august)


2010: Gjennom Rendalen

i forbindelse med Østerdalsledens 10-årsjubileum

og i nymerket
 Camino mot Santiago de Compostela fra Benidorm


2011 og 2012: Vandringer på Costa Blanca

med Costatrimmen og Solgården fra Benidorm

2012: Mot Santiago de Compostela

Fra Benidorm via Toledo til Astorga og Santiago
i Camino de Santiago del Sureste
og tilbake Camino de la Lana via Covarrubias